Disclaimer

Healthylives is een site van iMood BV te Amsterdam.

Healthylives geeft praktische adviezen om je gezondheid te verbeteren. Deze informatie is informatief en onafhankelijk. Het overgrote deel van de informatie wordt door wetenschappers gedragen, echter het menselijk lichaam is zeer complex en we kunnen niet ieder individu adviseren. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het zonder doktersadvies wijzigen, weigeren of aanpassen van behandelmethodes, of levensstijl. Hoewel de inhoud van Healthylives met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, gaan de ontwikkelingen op gezondheidsgebied erg snel en kunnen onjuistheden niet altijd vermeden worden. De redactie raadt de bezoeker dan ook aan altijd advies aan een arts, deskundige of specialist te vragen alvorens eventuele wijzigingen in behandelmethode of levensstijl door te voeren.

De informatie op deze website wordt zeer regelmatig gecontroleerd op inhoud en betrouwbaarheid. Er wordt veelvuldig onderzoek gedaan naar factoren die een rol spelen op de gezondheid van de mens. Healthylives tracht dit zo goed mogelijk inzichtelijk te maken voor mensen die bewust met hun gezondheid bezig zijn. Desalniettemin kan het zijn dat er nieuw onderzoek gedaan is wat onze informatie achterhaald en mogelijk onjuist maakt. We dragen hier geen verantwoordelijkheid voor.

Op Healthylives kunnen bezoekers vragen te stellen aan experts. Bij spoedeisende gevallen of in geval van twijfel moet altijd een huisarts of specialist worden geraadpleegd. Het stellen van een vraag is geen garantie dat deze beantwoord wordt. De vragen wordt automatisch op ons forum geplaatst waar de expert op kan reageren. Hij is hier niet toe verplicht. De antwoorden hebben een algemeen, informatief karakter en zijn zeer zeker niet bedoeld als diagnose. Experts zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de gegeven antwoorden op vragen van bezoekers. Ook hier is het altijd belangrijk een huisarts te raadplegen voordat een wijziging is behandelingsmethode of levensstijl wordt doorgevoerd.

De informatie op onze website bevat op geen enkele wijze medisch advies of instructies die toelaten een diagnose te stellen of een medische behandeling te starten of te begeleiden. De informatie op deze website dient ter ondersteuning.

Onze website bevat hyperlinks naar andere websites en informatiebronnen die te maken hebben met gezonde voeding, beweging, ontspanning en verzorging. Deze worden je hier echter alleen als informatie ter beschikking gesteld. Healthylives kan geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie. Mocht je vragen hebben aangaande deze producten dient u zich bij de desbetreffende verkoper/aanbieder te vervoegen.

Healthylives aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie of de toepassing van producten die zich op deze of andere websites, of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevinden en waarnaar op deze website verwezen wordt.

Daar waar bezoekers van Healthylives persoonlijke gegevens achterlaten, blijft de privacy gewaarborgd tenzij anders aangegeven. Gegevens die je op het forum achterlaat, zijn door iedereen te bekijken en door zoekmachines te vinden.

De redactie is niet verantwoordelijk voor advertenties op de site.

Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden. Heb je vragen of opmerkingen over het bovenstaande mail ons dat op redactie@healthylives.nl