Hulp van een advocaat familierecht bij problemen in je privé-situatie

0
3342
echtpaar ruziemakend bij de advocaat

Bij problemen in je privé-situatie kun je in aanraking komen met het familierecht. Dit rechtsgebied staat ook bekend als het personen- en familierecht en is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Onder het familierecht vallen onder andere echtscheiding, de verbreking van een samenleving en de ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Dat geldt ook voor het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden, het erkennen van kinderen en geschillen over het ouderschapsplan. Een advocaat die is gespecialiseerd in het personen- en familierecht kan je bijstaan in een van deze situaties. Ook bij vragen over kinder- of partneralimentatie, uithuisplaatsingen en toezichtsvormen ben je er aan het juiste adres. Heb jij te maken met een van de bovengenoemde zaken? In dit artikel lees je hoe een familierecht advocaat in Eindhoven of een andere plaats je op de juiste manier kan bijstaan.

Familiebetrekkingen

Het personen- en familierecht richt zich op uiteenlopende vormen van familiebetrekkingen, zoals: het huwelijk, geboorte, bescherming van personen en echtscheiding. Diverse belangrijke regels in het kader van het familierecht zijn opgenomen in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Ook in Nederland zijn deze regels van grote invloed. De regelingen omtrent het gezinsleven en andere familierecht wetgeving zijn aan veranderingen onderhevig. In 2018 kwam de beperkte gemeenschap van goederen in de plaats van de  algehele gemeenschap van goederen. Een ander voorbeeld van een wijziging heeft betrekking op het voortduren van gezamenlijk gezag van ouders over hun kind na echtscheiding en werd in 1998 van kracht. In 2009 werd de regeling voor het verplicht ouderschapsplan ingevoerd die tevens het gelijkwaardig ouderschap als wettelijk uitgangspunt stelt.

Ontwikkelingen binnen familierecht

Een familierecht advocaat is volledig bekend met de laatste ontwikkelingen binnen het familierecht. Daarom kan die je op de juiste manier ondersteunen als je partner en jij bijvoorbeeld besluiten om te gaan scheiden. In dat geval moet de advocaat een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. Het is noodzakelijk om een ouderschapsplan op te stellen als er kinderen zijn betrokken bij de echtscheiding. Een van de afspraken die in het plan wordt vastgelegd, is de zorgregeling voor het kind of de kinderen. Je kunt een familierecht advocaat bij scheiding ook raadplegen voor onder andere:  de afwikkeling van vermogen bij scheiding, de verevening van pensioen bij scheiding, de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en kinder- of partneralimentatie.