Is het nog nodig om je baby te laten vaccineren?

Vaccinatie inenting baby

Veel ziektes waar je baby tegen ingeënt wordt, komen niet meer voor in Nederland. Is het dan wel nodig om je baby te laten inenten? Niet inenten zou mogelijk ervoor kunnen zorgen dat ziektes terugkeren in onze samenleving. 

Vooral tussen 1900 en 1950 kwamen ziektes als polio en difterie voor en werden baby’s en kinderen hier tegen ingeënt. Deze ziektes zullen vrijwel onmiddellijk weer terugkeren als baby’s en kinderen hier niet meer tegen ingeënt zouden worden.

Engeland

In Engeland is in de jaren ’70 besloten te stoppen met het inenten tegen kinkhoest. Deze ziekte kwam vervolgens onmiddellijk weer terug en er ontstond een enorme golf van nieuwe patiëntjes met kinkhoest. In de jaren ’80 gebeurde dit ook met difterie in Oost-Europa. In ons land komen geregeld polio-epidemieën voor. Dit komt omdat in bepaalde bevolkingsgroepen nog te weinig ingeënt wordt.

Biblebelt

Een ander voorbeeld hiervan is het zogeheten ‘Biblebelt‘, het gebied tussen de Veluwe en Zeeland, die eind mei werd getroffen door een uitbraak van mazelen. Deze groepering kiest grotendeels ervoor om hun kinderen niet te vaccineren vanwege hun geloofsovertuiging. Gezien de lage vaccinatiegraad in de Biblebelt was de kans groot dat de ziekte zich verder ging verspreiden onder ongevaccineerde kinderen in deze regio.

Ziektekiemen

Ziektekiemen worden vaak vanuit het buitenland geïmporteerd. Hier komen veel ziektes waartegen baby’s en kinderen in Nederland worden ingeënt nog altijd voor. Doordat mensen steeds meer gaan reizen, wordt de kans dat dit gebeurt steeds groter. Het is daarom niet zo dat je je baby niet meer hoeft te laten vaccineren als een ziekte niet meer in Nederland voorkomt. De vaccinatie is pas niet meer nodig als in de hele wereld de ziekte niet langer voorkomt. Dit is tot op heden alleen gelukt met de pokken. Ook met andere ziekten wordt nu geprobeerd dit voor elkaar te krijgen. Om deze reden is het nog altijd nodig om je baby te laten vaccineren.

Niet verplicht

Je baby laten inenten is in Nederland niet verplicht. Naast geloofsovertuigingen vinden sommige ouders het risico op mogelijke bijwerkingen te groot. Echter kiest meer dan 95% van de ouders er wel voor om hun baby te laten inenten. Stel bij het maken van een keuze de gezondheid van je baby altijd voorop en onderzoek de voor- en nadelen.

Lees ook: Je kind laten inenten; wat komt erbij kijken

Bron: BabyVandaag.nl

Lees 4 reacties

4 reacties

 • havado

  Dit is weer duidelijk een bericht van het rivim de pro vaccinatie industrie, word weer verwezen naar kinkhoest & mazelen wat in wezen niks voorstelt over de nadelen en de gif zooi wat in de spuiten zit word nooooooit iets verteld

 • Debby

  Ga zelf op zoek naar de waarheid omtrent vaccineren.
  De overheid/rivm geeft je eenzijdige informatie afkomstig uit dubieuze onderzoeken.

  Er is nog nooit een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de langere termijn gevolgen van vaccineren tussen een groep volledig gevaccineerden en een controlegroep ongevaccineerden.

  Waar is het bewijs dat vaccinatie werkt?

  Tijdens de huidige mazelen epidemie is 70% van de bevestigde gevallen niet via bloed/speeksel bevestigd maar enkel op basis van epidemiologische link.

  (Gevaccineerde) kinderen krijgen in de rest van Nederland de diagnose vijfde of zesde ziekte zonder bloed testen terwijl ze ook mazelen zouden kunnen hebben.

  Mazelen moet bevestigd worden via lab testen of via epidemiologische link. Een huisarts in Groningen mag een kind niet de diagnose mazelen geven als er geen epidemiologische link zonder labtest.

  Diagnose waterpokken, vijfde of zesde ziekte mag wel gegeven worden zonder bloedtesten/epidemiologische link.

 • Frans

  RIVM heeft onderzoek gedaan naar het doormaken van kinkhoest tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Dubieus aan dit onderzoek is hef feit dat ze pasgeboren, nog ongevaccineerde baby’s tot twee maanden oud hebben vergeleken met kinderen tussen de 1 & 15 jaar oud.

 • Ruud

  Over 100 jaar zullen we ons beseffen welke schade we aanrichten met het inspuiten van neurotxische en kankerverwekkende stoffen. Vaccineren is vergiftigen!

Geef een reactie