Wetgeving: Borstvoeding en werk

borstvoeding en werk

Moeders die borstvoeding geven, kunnen het lastig krijgen als zij weer aan het werk gaan. Gelukkig is er rond borstvoeding en werk regelgeving te vinden in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de Arbeidstijdenwet. Deze zijn er op gericht om arbeidsbescherming te bieden en eventuele risico’s te verminderen.

Arbowet

De Arbowet biedt het wettelijk kader voor de afspraken over de arbeidsomstandigheden. De Arbeidstijdenwet is gericht op de arbeids- en rusttijden van werknemers. Hiermee moet het voor werknemers makkelijker zijn om hun werk te combineren met andere verantwoordelijkheden en zorgtaken zoals borstvoeding. In beide wetten zijn de categorieën zwangere en pas bevallen vrouwen opgenomen. Hiervoor zijn extra beschermende maatregelen nodig en wordt ook het onderwerp borstvoeding en werk besproken.

Inlichten

De wet definieert de ‘werknemer tijdens lactatie’ als de werknemer die borstvoeding geeft en haar werkgever hier over heeft ingelicht. De werknemer heeft dus pas recht op het combineren van werk en borstvoeding als dit bij de werkgever gemeld is. De werknemer doet er ook verstandig aan zo veel mogelijk alles in overleg met de werkgever te regelen.

Verplicht

De werkgever is verplicht om de werknemer tijdens de eerste negen maanden na de bevalling borstvoeding te laten geven op het werk. De werkgever is verplicht hiervoor een aparte, af te sluiten ruimte beschikbaar te stellen. Deze werkonderbrekingen mogen zo vaak en zo lang plaatsvinden als nodig is, maar in totaal mogen deze slechts een kwart van de werktijd in beslag nemen. De exacte bepalingen zijn terug te vinden in de Arbowet en Arbeidstijdenwet.

Gevaren

Werkgevers die zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven in dienst hebben, moeten aandacht besteden aan de gevaren hiervan, zowel voor de moeder als voor de kwaliteit en kwantiteit van de moedermelk. De werknemer moet hier door de werkgever over worden ingelicht en op de hoogte zijn van de risico’s en de maatregelen om deze te beperken. Onder gevaren kan worden verstaan:

– blootstelling aan chemische stoffen

– omgevingsfactoren

– micro-organismen zoals virussen en schimmels

– lichamelijke belasting

– psychische belasting

Plaats als eerste een reactie

Geef een reactie