Angst: een slechte raadgever

angst

Iedereen kent angst. Het is een gezonde emotie die ervoor zorgt dat we bepaalde dingen vermijden en waar nodig actie ondernemen. Soms kan dit echter doorslaan. Als angst zich ontwikkelt tot een slechte raadgever is er sprake van een angststoornis.

Angst

Een angststoornis is één van de meest voorkomende psychische stoornissen. Angststoornissen worden veroorzaakt door een combinatie van nare ervaringen, aanleg en gevoeligheid en een verstoorde balans in hersenstofjes.

Er zijn diverse soorten angststoornissen bekend. De meest voorkomende zijn:

– enkelvoudige fobie (bijvoorbeeld voor hoogtes of spinnen)

sociale fobie

– gegeneraliseerde angststoornis (bijvoorbeeld overmatig piekeren)

– post-traumatische stress-stoornis

– paniekstoornis

dwangstoornis

 Stoornis of fobie

Er is een verschil tussen een fobie en een stoornis. Bij een fobie is er angst voor een object. Dit object wordt dan zoveel mogelijk vermeden. Bij een stoornis is er een willekeurig angst. Meestal is er geen directe aanleiding. Ook duurt een angststoornis vaak langer. Dit kan het dagelijks leven sterk beïnvloeden. Symptomen waar de angststoornissen door gekenmerkt worden zijn piekeren, rusteloosheid, ongeduldig, slaapproblemen, bezorgdheid, ergeren en concentratieproblemen.

Een verhoogde hartslag, zweten en blozen. Deze lichamelijke reacties worden door mensen met angst vaak verkeerd geïnterpreteerd. ‘Normale’ mensen halen er hun schouders bij op, maar mensen met angst interpreteren dit als dat er wel wat aan de hand moet zijn. Als deze lichamelijk onrust aanhoudt of toeneemt, kan een paniekaanval ontstaan. Na een paniekaanval wordt geprobeerd de situatie die de aanleiding was te vermijden of onder controle te krijgen door dwangrituelen. Deze versterken de angst echter.

Behandelen

Angststoornissen zijn goed te behandelen. Dit komt omdat ze meestal niet reëel zijn. Door de onlogische gedachten en verkeerde interpretaties aan te pakken, kan de angststoornis behandeld worden. Ook zijn er verschillende gedragstherapieën. Hierbij wordt degene met de angststoornis met de specifieke angst geconfronteerd. Er worden technieken aangeleerd om met deze confrontaties om te kunnen gaan.

Om iemand met angst te kunnen helpen, is het belangrijk om de angst niet als onzin af te doen. De angstgevoelens zijn levensecht en kunnen een sociaal isolement veroorzaken. Probeer iemand te stimuleren zoveel mogelijk ‘enge’ dingen te blijven doen. Zoek ook tijdig hulp als de angststoornis iemands leven te veel gaat bepalen.

Plaats als eerste een reactie

Geef een reactie