Psychose: wat is het en hoe ga je er mee om?

keuzes maken

Iemand die last heeft van psychoses heeft wanen en hallucinaties. Hierdoor raakt deze persoon het contact met de realiteit kwijt. Je denkt te worden achtervolgd, bent verward en hoort stemmen. Hieronder vijf vragen over psychoses.

Wat veroorzaakt een psychose?

Op de vraag wat een psychose veroorzaakt is geen eenduidig antwoord te geven. Erfelijkheid speelt een rol, maar ook stress, drugs of een psychische aandoening kunnen psychosen veroorzaken. Psychische aandoeningen die psychosen veroorzaken zijn bijvoorbeeld schizofrenie en bipolaire stoornissen. Een psychose kan slechts een paar dagen duren, maar ook enkele weken of zelfs maanden aanhouden. In alle culturen en lagen van de bevolking komen psychosen voor.

Hoe kan je samenleven met iemand die psychosen heeft gehad?

Dit kan soms makkelijk en soms moeilijk zijn. Daarnaast is het altijd intens. Vaak maakt men de psychose niet alleen door, maar kan hun partner ook in de waan terechtkomen. Als dit niet gebeurt is het vaak lastig om te zien hoe je partner verandert. Het is belangrijk om goed voor jezelf te blijven zorgen, je grenzen aan te geven en op tijd hulp te zoeken.

“Een familielid heeft al eens twee psychosen gehad. Ze gedraagt zich nu weer op dezelfde manier en ik vermoed dat ze weer een psychose krijgt. Heeft ze schizofrenie?”

Een psychiater of psycholoog is de enige die de diagnose schizofrenie kan stellen. Pas na meerdere gesprekken en observaties kan dit vastgesteld worden. Herhaaldelijke psychosen kunnen een aanwijzing zijn voor schizofrenie, maar bieden gaan basis voor een diagnose. Belangrijk is wel om te achterhalen wat de psychosen veroorzaakt. Mogelijk is stress de oorzaak. Het is dan goed om de stressbronnen op te sporen en proberen weg te nemen.

“Een kennis van mij die voorheen rustig was, is heel erg veranderd. Hij is wantrouwend en praat in zichzelf. Wat kan er aan de hand zijn?”

Het beste kan je aan je kennis vragen wat er aan de hand is. Zijn gedrag hoeft niet te betekenen dat hij last van psychoses heeft. Misschien heeft hij stress op zijn werk, grote schulden of een naaste verloren. Als je kennis wel last heeft van psychoses is de kans groot dat hij hier niet over wil praten. Probeer hem er niet van te overtuigen dat hij een psychose heeft, maar adviseer hem langs de huisarts te gaan.

“Ik ben pas bevallen. De bevalling verliep prima, maar de laatste tijd heb ik het gevoel dat mensen tegen me zijn en mij en mijn kind iets aan willen doen. Wat nu?”

Een bevalling roept vaak allerlei emoties op. Het kan dat je de pijn en heftigheid van deze emoties aan het verwerken bent. Als de angst en somberheid langer blijven, heb je misschien last van een aanpassingsstoornis. Soms kan je als jonge moeder last krijgen van een kraambedpsychose. Dit kunnen aanwijzingen daarvoor zijn. Neem contact op met je huisarts en vertel hem waar je last van hebt. Hoe sneller je hier iets aan laat doen, hoe groter de kans op volledig herstel is.

Plaats als eerste een reactie

Geef een reactie