Sterke samenwerking lichaam en geest

0
1236
lichaam en geest

Mensen die langdurig ziek zijn, hebben een grotere kans op het krijgen van een depressie. En mensen die een depressie hebben, hebben een grotere kans op ziektes. Lichaam en geest beïnvloeden elkaar hierin. Gelukkig kunnen lichaam en geest elkaar ook helpen.

Lichaam en geest

Iedereen kent voorbeelden waarin lichaam en geest van invloed op elkaar zijn. In de medische sector werd eerder vaak negatief naar deze beïnvloeding gekeken. Vaak werd er over gedacht dat veel tussen de oren zit en dat volgens deze gedachtegang zelfs ernstig zieken door positief denken zouden kunnen genezen. Toch vindt er tegenwoordig steeds meer samenwerking tussen artsen en psychologen plaats. Wetenschappelijk komt er steeds meer bewijs dat het lichaam de geest beïnvloedt en de geest het lichaam.

Psychologie

Het is onmogelijk om naar ziekten te kijken zonder hier ook de psychologie bij te betrekken. Ideaal zou dan ook een combinatie van psychologische en geneeskundige hulp zijn. Vooral bij ongeneeslijke ziekten heeft de wijze waarop je er mentaal mee omgaat een positief effect. Het blijkt dat chronisch zieken die mentaal somber zijn, zich niet goed aan de doktersvoorschriften houden. Om deze reden heeft het absoluut zin om langdurig zieken ook mentaal te behandelen. Ook moeten zieken hun aandoening leren accepteren. Hierdoor krijgen ze meer vertrouwen in de behandeling en leren ze negatieve gedachten aan te passen. Deze mensen hebben vaak minder last van psychische klachten en daardoor worden ook de lichamelijke klachten minder.

Onderzoek

Veel mensen zijn vooraf al bang voor bijwerkingen. Uit onderzoek is gebleken dat bijwerkingen vaak optreden als iemand deze denkt te krijgen. Zo werd in een onderzoek aan de helft van de proefpersonen verteld dat de mensen van een middel jeuk kregen en aan het andere deel werd dit niet verteld. De groep die het wel te horen had gekregen, had dan ook inderdaad meer jeuk dan de groep die hier niets van wist. Ook het welbekende placebo-effect ondersteunt deze onderzoeksresultaten. Patiënten zijn dus niet enkel gebaat bij geneeskundige hulp bij (chronische) ziekten, maar ook zeker bij mentale hulp.