Alzheimer agressiever bij “jonge” ouderen

Mensen bij wie op hun 60ste of 70ste de ziekte van Alzheimer wordt vastgesteld gaan sneller achteruit dan mensen die pas symptomen beginnen te vertonen op latere leeftijd. Dit komt naar voren uit een onderzoek van de Universiteit van Californië.

De onderzoekers stelden vast dat mensen in de leeftijd van 60 of 70 hun mentale scherpte en hersenmassa sneller verloren dan mensen van 80 en 90. In totaal werden 723 ouderen onderzocht.

Onderzoekster Linda McEvoy geeft als mogelijke reden dat mensen die op latere leeftijd de diagnose krijgen, meer cognitieve reserves hebben. Dit betekent dat hun hersenen fitter en flexibeler zijn doordat ze ze meer hebben gebuikt in hun leven. Een tweede theorie is dat oudere patiënten al jaren Alzheimer kunnen hebben, maar pas symptomen beginnen te vertonen als een andere vorm van dementie toeslaat.

Alzheimer en ouderdom

Dr. Simon Ridley, hoofdonderzoeker aan de Britse instelling Alzheimer’s Research UK, zei: “Deze bevindingen weerleggen het misverstand dat Alzheimer en dementie alleen een probleem is voor erg oude mensen. Het suggereert dat het agressiever is bij mensen rond de 60 en 70. Het resultaat maakt duidelijk hoe belangrijk het is om jongere mensen met Alzheimer deel te laten nemen aan klinische studies, omdat nieuwe medicijnen een groot verschil kan maken in hun leven.”

Dementie is een syndroom waarbij mensen last krijgen van geheugenstoornissen. Ze kunnen daardoor onder andere spraakstoornissen krijgen, of vergeten hoe ze een handeling uit moeten voeren. Alzheimer is de bekendste vorm. Volgens Alzheimer Nederland krijgt ongeveer 1 op de 5 mensen in ons land een vorm van dementie. Het is niet mogelijk om dementie te genezen, maar met medicijnen kan de voortgang van de ziekte wel vertraagd worden zodat een redelijk normaal leven langer mogelijk is.

Symptomen Alzheimer

Alzheimer Nederland noemt de volgende verschijnselen van Alzheimer op jonge leeftijd:

  • Moeite met het opnemen en verwerken van nieuwe informatie.
  • Wisselingen in stemming of juist onverschilligheid.
  • Overzicht verliezen in drukke situaties zoals op het werk (bij complexe situaties) of in het huishouden.
  • Gedragsveranderingen zoals ontremming en/of initiatiefverlies (apathie).
  • Vermindering van de woordenschat en problemen met het vinden van woorden.
  • Karakterverandering.
  • Behandeling van de klachten heeft geen effect.
  • Opvallend: het geheugen kan vaak nog redelijk goed zijn.

Op de website van Alzheimer Nederland kun je lezen wat je kunt doen als je denkt dat jij of iemand in je omgeving Alzheimer heeft.

De algemene opvatting dat geheugenspelletjes preventief werken is trouwens niet helemaal waar. Spelletjes die om een herhaling van een bepaald ‘kunstje’ vragen, zijn niet zinvol. Wel is het goed om je brein actief te houden door je te interesseren voor de wereld om je heen en sociale contacten te onderhouden.

Plaats als eerste een reactie

Geef een reactie