Bewegen tijdens zwangerschap is gezond voor moeder en ongeboren kind

0
576

Recentelijk is op de Kansas City University onderzoek
gedaan naar verbanden tussen de mate van beweging van de moeder en de ontwikkeling van
de foetus. Dit verband blijkt er wel degelijk te zijn. Van de vrouwen die
regelmatig bewogen, bleek dat de ademhalingsbewegingen en de zenuwen van de
foetussen van deze vrouwen verder ontwikkeld te zijn dan vrouwen die relatief
inactief waren.

We wisten al dat het gezond is voor vrouwen om te
blijven bewegen tijdens hun zwangerschap, mits dit natuurlijk met mate gebeurt.
Vooral dit laatste is belangrijk omdat een ‘overdosering’ schadelijk kan zijn. Dit
onderzoek toont aan dat het ook voor het kind positieve uitwerkingen kan
hebben. Verdergaand onderzoek is noodzakelijk om verdergaande conclusies te
trekken.

Meer informatie over bewegen voor de zwangerschap
vind je hier. Informatie over sporten na de zwangerschap vind je hier.