Grote kans op chronische pijn na borstvergroting

1
846

 

Vrouwen lopen
een grote kans op chronische pijn na een borstvergroting. Dit blijkt uit een
onderzoek van anesthesioloog Monique
Steegers, onder 264 vrouwelijke chirurgische patiënten. Een kwart van de vrouwen
bleek na meer dan twee jaar nog te kampen met veel pijn. Een opmerkelijk
gegeven uit het onderzoek is dat jonge vrouwen meer pijnklachten hebben dan
oudere vrouwen. Een verklaring hiervoor komt in het onderzoek niet naar voren.

Invloedfactoren:

Niet alleen
vrouwen met een borstvergroting lopen het risico op chronische pijn. Per jaar
ondergaan 1,5 miljoen patiënten een chirurgische ingreep. Hiervan heeft veertig
tot zeventig procent geringe tot erge pijn. Volgens Steegers is dit een
maatschappelijk en medisch probleem. Wanneer een patiënt meer dan drie maanden
na een operatie last heeft van pijn kun je spreken over chronische pijn.
Verschillende factoren die voor de operatie plaatsvinden, als angst en
depressie kunnen van invloed zijn op langdurige pijn na een ingreep.

Weliswaar
veroorzaken operaties met een grote kans op zenuwschade meer chronische pijn
dan een operatie die een minder groot risico lopen op zenuwschade. De
verklaring hiervoor is dat bepaalde prikkels agressiever reageren op het pijnsysteem
dan andere prikkels.

Zorg voor een ervaren chirurg
Het is zeer belangrijk om een borstvergroting of een andere chirurgische
ingreep te laten uitvoeren door een ervaren chirurg. Patiënten nemen meer
risico op chronische pijn wanneer ze geopereerd worden in klinieken met weinig
ervaring op het gebied van bijvoorbeeld borstvergroting. Een goed opgeleide en
ervaren chirurg veroorzaakt mogelijk minder zenuwschade.

1 REACTIE