Kinderen met DNA van drie ouders in Groot-Brittannië

0
588

 

Groot-Brittannië is van plan om het eerste land ter wereld te worden waar ivf met drie donoren mogelijk is. Erfelijke ziektes
kunnen worden voorkomen door het DNA van een derde persoon te gebruiken bij
IVF-technieken.

Drie-ouder-ivf

Bij de drie-ouder-ivf erft de baby DNA van drie
biologische ‘ouders’- de moeder, de vader en de donor. Maar de wetenschappers
benadrukken dat minder dan 0,1 procent van de baby’s genen zal erven van de
donor in de vorm van mitochondriaal DNA. Een baby die via deze IVF-techniek
wordt geboren zal de uiterlijke kernmerken hebben van zijn daadwerkelijk vader
en moeder.

Erfelijke ziekte

De behandeling zal worden toegepast bij ouders van wie de moeder draagster is
van een zeldzame erfelijke ziekte, die door een slecht werkend mitochondrion
wordt veroorzaakt. Door de kern uit de ‘zieke’ cel te halen en te vervangen door
het gezonde DNA van de vrouwelijke
donor, worden de ziektes niet doorgegeven.

Energiestofwisselingsziekten (of mitochondriële ziekten) is een algemene term voor de groep ziekten met een defect in de mitochondriën. Mitochondriële ziekten zijn erfelijk, dat wil zeggen dat het defect in de mitochondriën veroorzaakt wordt door een afwijking in het DNA.

“Dit is geweldig nieuws voor de Britse wetenschap en
geeft hoop aan vrouwen die alleen maar een gezonde baby willen. De Britse
regering heeft een morele beslissing gemaakt”, zegt Professor Alison Murdoch.

De Britse overheid stelt nu strikte regels op voor het
gebruik van deze vorm van vruchtbaarheidsbehandeling. Dit voorstel moet worden
goedgekeurd door het parlement. De donor zal volgens het voorstel niet worden erkend als ouder. Ook krijgt het kind niet het recht om later achter de identiteit van de donor te komen.

Bron: artikel – Reuters