Meer volwassen Nederlanders bewegen voldoende

0
568

Volwassen Nederlanders bewegen steeds vaker voldoende. Helaas is het percentage jongeren tussen de 4 en 17 jaar dat genoeg beweegt nauwelijks toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van TNO.

Volwassen Nederlanders bewegen steeds vaker voldoende. Helaas is het percentage jongeren tussen de 4 en 17 jaar dat genoeg beweegt nauwelijks toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van TNO.

Het onderzoek toont aan dat 68% van de volwassenen in 2008 voldoende bewoog. In 2000 deed 52% van de volwassenen genoeg aan beweging. Een toename van 16%. Een flinke stijging en dat is goed nieuws.

Tegelijkertijd moeten we constateren dat 32% van de volwassenen nog niet voldoende beweegt. Het percentage volwassenen dat helemaal niet beweegt is in 2008 gestegen met 1% naar 6%. Van degene die niet genoeg bewegen zijn relatief veel mensen met een lage opleiding, met een zittend beroep of van allochtone afkomst. Ook ouderen vanaf 65 jaar, met name de 75-plussers en niet werkenden zijn sterk in deze groep vertegenwoordigd.

Ook is gekeken of jongeren tussen de 4 en 17 jaar voldoende bewegen. In 2008 deed slechts 47% van de jongeren aan voldoende beweging. Afgezet ten opzichte van 2006 waarin voor de eerste keer een dergelijk onderzoek onder jongeren werd gehouden is er in 2008 nauwelijks een toename waargenomen. Dat is zorgelijk.

Het percentage jongeren dat inactief is met 17% zeer fors. Het gaat hierbij met name om meisjes, jongeren in de middelbare schoolleeftijd, jongeren die niet sporten en allochtonen.

Het is belangrijk voor je gezondheid dat je voldoende beweegt. Meer over het belang van bewegen lees je hier. Dat hoeft niet altijd het beoefenen van een sport te zijn. Je kan ook prima ervoor zorgen dat je op je werk en thuis voldoende beweegt.

Bron: HRpraktijk.nl