Minder mensen naar de diëtist

0
580

In het eerste kwartaal van 2012 gingen 28 procent minder mensen naar de diëtist.

Het aantal mensen dat naar een diëtist gaat is flink
verminderd. In het eerste kwartaal van 2012 gingen 28 procent minder mensen
naar de diëtist. Dit komt doordat het dieetadvies nog maar beperkt vanuit de
basisvergoeding wordt vergoed. Dit blijkt uit een onderzoek van het NIVEL in
samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Minder mensen naar de
diëtist

In het eerste kwartaal van 2012 zijn er 28 procent minder
mensen naar de diëtist gegaan. De mensen die nog wel
naar een diëtist gaan, krijgen minder diëtistische zorg. Gemiddeld
leverden de diëtisten 39 procent minder zorg. Een kwalijke zaak vindt Cindy
Veenhof, programmaleider van het NIVEL.

‘Het lijkt erop dat de mensen die wegblijven geen aanvullende
verzekering hebben waarin dieetadvisering is opgenomen. Of ze zijn niet bereid
of in staat voor diëtistische zorg te betalen. Hierdoor bestaat de kans dat zij
hun voeding en leefstijl niet aanpassen en op den duur complexere
gezondheidsproblemen krijgen. Daarom is het belangrijk te kijken of de dalende
trend in de zorg zich voortzet.’

Vergoeding

Sinds 1 januari 2012 wordt dieetadvies alleen nog maar
vergoed vanuit de basisverzekering voor mensen met diabetes, chronische
longziekten of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Mensen die geen
aanvullende verzekering hebben met dieetadvisering lijken weg te blijven. Of de
mensen zijn niet bereid of in staat om een diëtist
te betalen.

Lees ook:

Afvallen zonder dieet

Overgewicht

Slechts 9 procent niet naar de diëtist door eigen bijdrage