Nederlanders verspillen meer voedsel

0
800
detox kuren

Nederlanders verspillen steeds meer voedsel. In 2011 is er tussen de 6 en 6 kilo voedsel per hoofd van de bevolking meer verspild dan in 2009. Dat blijkt uit het rapport Monitor Voedselverspilling. Niet alleen de consument is een grote verspiller, ook bedrijven verspillen behoorlijk.

Nederlanders verspillen steeds
meer voedsel
. In 2011 is er tussen de 6 en 6 kilo voedsel per hoofd van de
bevolking meer verspild dan in 2009. Dat blijkt uit het rapport Monitor Voedselverspilling.

Niet alleen de consument is een grote verspiller, ook bedrijven verspillen
behoorlijk. Het gaat dan om andere de aardappelverwerkende industrie en de
bakkerijsector.

Veevoer

Het meeste voedsel dat over is, gaat naar de verbrandingsinstallatie. Ook wordt
er een deel gebruikt voor veevoer en gecomposteerd.

Er hoeft minder afval verspild te worden door vooraf een betere inschatting te
maken. Wat is er nodig op een dag? En wat zijn de mogelijkheden tot hergebruik?

Actieplan

In de zomer komt er een actieplan hoe de verspilling van voedsel teruggedrongen
kan worden.

Lees ook eens het artikel ‘Voedselverspilling: wees creatief met restjes‘ voor nuttige tips over hoe je het eten het best kunt bewaren en hoe je er de dagen erna nog van kunt genieten.

Bron: artikel – Rijksoverheid