Nederlandse jongeren leven gezonder

0
1052

Nederlandse jongeren zijn de laatste jaren gezonder gaan leven. Jongeren tussen de elf en zestien jaar ontbijten vaker, snoepen minder en drinken minder frisdrank. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Universiteit Utrecht.

Nederlandse jongeren zijn de laatste jaren gezonder gaan leven. Jongeren tussen de elf en zestien jaar ontbijten vaker, snoepen minder en drinken minder frisdrank. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Universiteit Utrecht.

In de leeftijdsgroep elf tot en met veertien is het roken en het alcoholgebruik afgenomen. In totaal namen 5600 jongeren deel aan het onderzoek. De cijfers uit andere landen zijn nog niet bekend. In voorgaande edities bleek dat Nederlandse jongeren vaak hoog scoorden op roken, blowen en drinken.

Het alcoholgebruik onder jongeren van vijftien en zestien jaar blijft volgens de onderzoekers zorgelijk. Ouders onderschatten in alle leeftijdsgroepen hoeveel hun kinderen drinken en roken. Wel zien steeds meer ouders dan voorheen de schadelijkheid van roken en drinken op jonge leeftijd in. Ouders zijn strenger geworden.