Nieuwe behandeling tegen reuma zeer succesvol

0
1107
Blessure

 

Een nieuwe behandelmethode tegen reumatoïde artritis is zeer succesvol. Dat staat in het rapport ‘Transparantie en doelmatigheid in de reumazorg’.

Het rapport beschrijft de resultaten van DREAM (Dutch Rheumatoid Arthritis Monitoring). Dit is een patiëntenregister waarmee sinds 2003 mensen met reumatoïde artritis gemonitord worden. De resultaten zijn zowel voor de patienten als voor de kosten van hun behandeling erg positief.

Het dataregister is een samenwerkingsverband van 12 ziekenhuizen. Binnen DREAM is van elke reumapatiënt bekend wat de kenmerken van de ziekte zijn, welke behandeling is gevolgd en wat het behandelresultaat is.

Geen klachten meer

Van de 3800 patiënten die meedoen met DREAM heeft zestig procent na drie tot zes maanden geen klachten of verschijnselen meer van reuma.

De patiënten vullen regelmatig online vragenlijsten in. Op deze manier krijgt de arts voor een consult gedetailleerde informatie over de ernst van de ziekte, de consequenties van de ziekte en het functioneren van de patiënt. Zowel de patiënt als de arts is precies op de hoogte over het ziekteverloop en kans snel de juiste behandeling zoeken.

Kwaliteit van leven

Prof. dr. Mart van de Laar (Reumacentrum Twente, MST & UT): “Dankzij de gegevens uit DREAM weten we nu dat behandelen met als doel het tot stilstand brengen van de ziekte (remissie) de meest effectieve manier van behandelen is. Dat noemen we treat-to-targetbehandeling. Van de 3800 mensen uit DREAM heeft 60% na drie tot zes maanden geen klachten of verschijnselen meer van reuma. Dat is enorm belangrijk voor hun kwaliteit van leven.”

Nog een voordeel is dat dure medicijnen alleen ingezet worden wanneer het echt nodig is. “Het bereiken van remissie vermindert de druk op de zorg, vermindert de wachtlijsten en de kosten voor de zorgverzekeraars”, laat Lodewijk Ridderbos, directeur van het Reumafonds weten.

Landelijke invoering

Het Reumafonds en de onderzoekers pleiten voor een landelijke invoering van de treat-to-targetbehandeling, die dan moet worden vastgelegd in het DREAM-register. Op deze manier wordt reumazorg beter voor de patiënt en transparant voor zorgverzekeraars en overheid.

Bron: artikel – Reumafonds