Omega 3 capsules even effectief als eten vis

0
669
Onderzoek onder gezonde vrouwen toont aan dat het innemen
van Omega 3 capsules even effectief is als het eten van vis. Er werd uitgegaan
van twee testgroepen: de ene groep vrouwen at gedurende 16 weken twee porties
verse vis per week (zalm en witte tonijn), de andere groep nam dagelijks 1 tot
2 visoliecapsules. De inname van EPA en DHA is daarmee gelijk voor beide
groepen. Na de onderzoeksperiode lieten beide groepen een duidelijke verhoging
EPA en DHA in hun rode bloedcellen zien. Het verschil was niet significant.

Concluderend kan gesteld worden dat het bij gebrek aan Omega vetzuren
(als je bijvoorbeeld nooit vis eet) het verstandig is visoliecapsules te nemen.
Ons advies (en van het voedingscentrum) is om twee keer per week vis te eten.