Overdaad alcohol en overmatig drankgebruik kan tot dementie leiden

0
1098

Overdaad alcohol kan tot dementie leiden. Uit dit onderzoek blijkt dat 10 tot 24% van alle dementiegevallen in Engeland veroorzaakt wordt door alcoholschade aan het brein
Het feit dat producenten
van alcoholische dranken op het commercials moeten vermelden ‘drink met mate’
en ‘geen alcohol onder 16 jaar’ is natuurlijk niet voor niets. Overdadige
alcoholconsumptie heeft schadelijkere gevolgen voor je gezondheid dan men vaak denkt. Zo is de
leverschade een factor die vaak genoemd wordt en bij de meeste mensen ook
bekend is.

Een onderzoek in Engeland
onderstreept het belang van het drinken met mate. Uit dit onderzoek blijkt dat 10
tot 24% van alle dementiegevallen in Engeland veroorzaakt wordt door
alcoholschade aan het brein. Vrouwen blijken hier gevoeliger voor te zijn dan
mannen. Hersenschade door alcoholconsumptie is minder bekend bij het grote
publiek.

Een zoektocht naar de
exacte definitie van drinken met mate levert ons de grens van 1 a 2 glazen alcoholhoudende
drank bij vrouwen en 2 a
3 bij mannen.