Stress bij kinderen vergroot kans op allergieën

3
727
blog dummy

 
Verhuizen of het scheiden van ouders kan significant bijdragen tot de kans op allergieën bij kinderen op latere leeftijd. Dit blijkt uit onderzoek onder 234 zesjarigen van het Helmholtz Center in Leipzig en München en het Institut ‘für Umweltmedizinische Forschung in Düsseldorf.

Stress kan het immuunsysteem beïnvloeden waardoor allergieën zoals astma, allergische huidziekten en allergische gevoeligheden kunnen ontstaan. De onderzoekers hebben aan de hand van bloedonderzoek getracht de stressfactoren te bepalen die van invloed zijn op het immuunsysteem. Daarnaast hebben ze de sociale factoren in de leefomgeving van de kinderen onderzocht om inzicht te krijgen in de stressfactoren die het immuunsysteem significant beïnvloeden.

Dramatische gebeurtenissen zoals de dood van een familielid, ernstige ziekte van een gezinslid of het scheiden van de ouders, maar ook minder dramatische gebeurtenissen als een verhuizing, lijken bij te dragen aan een verhoogd risico op allergieën bij kinderen. Stress kan het immuunsysteem beïnvloeden waardoor allergieën kunnen ontstaan.

Niet alle impactvolle gebeurtenissen veroorzaken een stressreactie bij zesjarigen. Bij ernstige ziekte van een dierbare, of het overlijden van een dierbare werden geen concentraten van de stressgerelateerde stof ‘peptide VIP’ in het bloed aangetroffen. Ook bij ontslag van beide ouders werden geen verhoogde concentraten geconstateerd.

3 REACTIES