Twaalf procent werknemers bang voor burn-out

0
687

Bij twaalf procent van de werknemers is momenteel de mentale en fysieke belasting zo groot, dat zij vrezen voor een burn-out. Deze belasting ligt niet alleen in de werksfeer, maar ook in de prive-sfeer
Dit blijkt uit een onderzoek van het Platform Verzekerden en Werk en Boaborea onder 350 werknemers.

Burnout is een stoornis die wordt gekenmerkt door gevoelens van uitputting van lichaam, geest en ziel. Het ontstaat vaak in een periode van extreme stress, na zeer ingrijpende gebeurtenissen of gebeurtenissen die kort na elkaar plaats hebben gevonden zonder dat er een fase van herstel heeft kunnen optreden. Degenen die aan burnout gaan lijden, hebben vaak de neiging om in perioden van stress juist door te gaan en onvoldoende aandacht aan zichzelf te besteden.

Bij twaalf procent van de werknemers is momenteel de mentale en fysieke belasting zo groot, dat zij vrezen voor een burn-out.

Deze enorme belasting ligt niet alleen in de werksfeer, bijvoorbeeld door reorganisaties, werkdruk, etc. Ook relatieproblemen in de privésfeer, problemen met kinderen en de combinatie van spanningen in de privé-situatie én de drukte op het werk worden genoemd als belangrijkste factoren.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Platform Verzekerden en Werk en Boaborea onder 350 werknemers.

Wat is burnout?
Burnout is een stoornis die wordt gekenmerkt door gevoelens van uitputting van lichaam, geest en ziel. Het ontstaat vaak in een periode van extreme stress, na zeer ingrijpende gebeurtenissen of gebeurtenissen die kort na elkaar plaats hebben gevonden zonder dat er een fase van herstel heeft kunnen optreden. Degenen die aan burnout gaan lijden, hebben vaak de neiging om in perioden van stress juist door te gaan en onvoldoende aandacht aan zichzelf te besteden.

De werknemers die deelnamen aan het onderzoek:
– vinden dat regelmatig op vakantie gaan nodig is om goed te blijven functioneren
– vinden dat gezondheid belangrijk is en waarderen het als de werkgever hiervoor belangstelling heeft
– weten meestal niet dat de werkgever op dat front ondersteuning kan bieden. Werkgevers- en werknemersorganisaties zetten vaak samen met zorgverzekeraars
en arbodienstverleners gezondheidsprogramma’s op, ter voorkoming van mentale of fysieke problemen bij het personeel. De meeste werknemers komen daar pas
mee in aanraking als sprake is van ziekteverzuim
– vrezen voor het overgrote merendeel geen burnout: 80 procent is tevreden met zijn of haar gezondheid. Bijna de helft heeft zich het laatste jaar niet ziek gemeld.