Veel koffie drinken kan leiden tot blindheid

0
1030

Volgens een wetenschappelijk artikel in het vaktijdschrift Investigative Ophthalmology & Visual Science is er een verband tussen veel koffie drinken en een verhoogd risico op het ontwikkelen van glaucoom, een oogziekte die ook wel groene staar wordt genoemd.

Een nieuw onderzoek suggereert dat koffiedrinkers moeten opletten hoe veel cafeïne ze binnenkrijgen, om te voorkomen dat ze blind worden. Volgens een wetenschappelijk artikel in het vaktijdschrift Investigative Ophthalmology & Visual Science is er een verband tussen veel koffie drinken en een verhoogd risico op het ontwikkelen van glaucoom, een oogziekte die ook wel groene staar wordt genoemd. Bij glaucoom wordt de oogzenuw beschadigd door een verhoogde druk in het oog.

“Onder Scandinaviërs komt glaucoom het meest voor,” zegt hoofdonderzoeker Jae Hee Kang van Women’s Hospital in Boston. “Omdat de Scandinavische bevolking ook het meest koffie drinkt van de hele wereld, en onze researchgroep al eerder een verband had gevonden tussen koffie en glaucoom, besloten we dit onderzoek te doen naar het risico op glaucoom bij een hoge koffieconsumptie.”

Onderzoek naar glaucoom

Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van gegevens twee andere Amerikaanse onderzoeken. Het ene onderzoek had gegevens verzameld over 78.977 vrouwen en het andere onderzoek kon informatie bieden over 41.202 mannen. Alle deelnemers waren minstens 40 jaar, hadden geen glaucoom en werden ruim 20 jaar lang regelmatig door een oogarts onderzocht. De onderzoeksteams gebruikten enquêtes om het cafeïnegebruik van de deelnemers te achterhalen, en bekeken medische dossiers om de gevallen van glaucoom of vermoedelijke glaucoom vast te stellen.

Een analyse van die gegevens wees erop dat deelnemers die dagelijks drie kopjes koffie met cafeïne of meer dronken, een hoger risico liepen op het ontwikkelen van glaucoom of vermoedelijke glaucoom vergeleken met mensen die geen koffie met cafeïne dronken.

Koffie is risicofactor

De onderzoekers vonden geen verband tussen de consumptie van andere producten die cafeïne bevatten, zoals frisdrank, thee of chocolade, en het risico op glaucoom. De resultaten lieten wel zien dat vrouwen met een familiegeschiedenis van glaucoom een verhoogde kans liepen.

Kang en zijn collega’s vinden dat hun onderzoek aangeeft dat er meer gedaan moet worden om de oogziekte te begrijpen. Over de oorzaken van glaucoom is nog niet veel bekend.

“Omdat dit het eerste onderzoek is naar het verband tussen koffie en glaucoom bij de bevolking in de Verenigde Staten, moeten andere bevolkingsgroepen ook onderzocht worden om de resultaten meer geldigheid te geven,” aldus Kang. “Misschien leidt het wel tot onderzoek naar andere voedings- of lifestylefactoren die het risico op glaucoom verhogen.”

Bron: Sciencedaily