Vis tijdens zwangerschap beschermt kind tegen ADHD

2
835

 

Onderzoekers van de Amerikaanse Boston University hebben vastgesteld dat vrouwen die tijdens de zwangerschap veel vis eten minder kans hebben op een kind met ADHD. Dit geldt niet voor alle soorten vis. Sommige vissoorten bevatten veel kwik, wat het risico op ADHD-gedrag bij de kinderen juist bleek te verhogen. Het eten van vis met kwik was volgens de onderzoekers de grootste reden van een te hoog kwikgehalte in het bloed van de onderzochte vrouwen.

De vrouwen met een hoge hoeveelheid kwik in het bloed liepen in het onderzoek 40 tot 70 procent meer kans op een kindje met ADHD-symptomen. Kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap meer dan twee porties vis per week aten, liepen 60 procent minder kans op het hebben van ADHD. Deze cijfers laten zien dat het moeilijk is om de juiste balans te vinden tussen het eten van vis en het laag houden van de hoeveelheid kwik in het bloed. Wel kan het zo zijn dat de vrouwen die veel kwik in hun bloed hadden vooral vis aten waar veel kwik in zit, zoals zwaardvis, koningsmakreel en verse tonijn, terwijl andere vrouwen vis aten met een laag kwikgehalte, zoals zalm, bot en schelvis.

Onderzoek ADHD en vis

De onderzoekers namen van 421 moeders vlak nadat ze bevallen waren een haarmonster, en analyseerden de haren in het laboratorium op het kwikgehalte. Ook vroegen de onderzoekers de vrouwen naar hun visconsumptie tijdens de zwangerschap. Acht jaar later werden de kinderen onderzocht op ADHD-symptomen.

Bij een hoog kwikgehalte in het geanalyseerde haarmonster was er een verhoogde kans op ADHD-gedrag bij het kind. Het kwikgehalte waarbij dit werd aangetoond was iets lager dan het huidige limiet dat veilig wordt bevonden voor zwangere vrouwen. De resultaten werden gepubliceerd in het vaktijdschrift Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine.

Vis-advies in Nederland

Ook in Nederland is men op de hoogte van de schadelijke gevolgen van kwik. Het Voedingscentrum heeft een voorlichtingspagina waarop uitleg wordt gegeven. Zo meldt de voedingsautoriteit: “Een teveel aan kwik kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Kwik kan bij volwassenen en (ongeboren) baby’s schade veroorzaken aan het erfelijk materiaal en allergische reacties veroorzaken.”

Door het Voedingscentrum wordt geadviseerd om 2 keer per week vis te eten. Het gaat hierbij om een portie van 100 tot 150 gram. Hoewel er volgens de instelling één keer per week vettere soorten vis moet worden gegeten, wordt aangeraden om niet te vaak zwaardvis, haai, koningsmakreel en tonijn klaar te maken. De waarschuwing geldt nadrukkelijk voor zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger willen worden, kinderen en vrouwen die borstvoeding geven.

Volgens cijfers van het Trimbos instituut heeft ongeveer 2.1 procent van de Nederlanders van 18 tot 44 jaar ADHD. Mannen hebben dit vaker dan vrouwen. In totaal ging het om ongeveer 124.000 mensen.

Er is nog niet veel bekend over de risicofactoren voor het krijgen van ADHD. Volgens het Trimbos Instituut lopen kinderen waarvan de moeder tijdens de zwangerschap een hoge bloeddruk had, rookte of dronk wel een hoger risico, net als kinderen die te vroeg zijn geboren met een te laag geboortegewicht. Het gebruik van suiker is geen factor voor gedragsproblemen bij kinderen.

Bron: Eurekalert

Voedingscentrum

Trimbos

2 REACTIES