Stotteren

0
1691

In ons land stottert ongeveer 1 procent van de bevolking. Dit lijkt misschien niet zoveel, maar dit zijn toch al snel zo’n 170.000 mensen. Er zijn vele vormen van stotteren. De één herhaalt lettergrepen, woorden of zinsdelen. De ander blijft hangen op bepaalde letters, houdt klanken lang aan of blokkeert zelfs helemaal.

Er is niet één specifieke oorzaak te noemen waardoor iemand stottert. Spreken is sowieso al een ingewikkeld proces van timing en coördinatie van ademhaling en veel spieren. Bij iedereen gaat hier weleens iets mis, maar bij iemand die stottert is er sprake van een stoornis in dit proces en blijft het dus niet bij een enkele keer.

Stress

Stotteren wordt vaak uitgelokt door stress. Iemand die stottert zal daarom ook vooral haperen als hij of zij gespannen in. De zwakke aanleg voor de timing van de spreekbewegingen vormt de basis voor de snellere ontregeling van het spreken. Tel daar ook nog eens een bijkomende angst of nervositeit bij op en de spreekspieren staan helemaal onder spanning.

Logopedie

Mensen die stotteren kunnen baat hebben bij logopedie. De logopedist zal in eerste instantie een uitgebreid onderzoek doen waarbij het stotteren in kaart wordt gebracht. Er wordt hierbij niet alleen gekeken naar het hoorbare en zichtbare stottergedrag (zoals herhalingen, verlengingen en blokkades), maar ook naar het gedrag van de stotteren.

Naar aanleiding van dit stotteronderzoek zal de logopedist een plan van aanpak opstellen zodat het spreken vloeiender zal verlopen. Dit kan bijvoorbeeld door de spraakmotoriek te oefenen of door specifieke spreektechnieken te hanteren.

Als iemand anders stottert

De meeste stotteraars willen het liefst ‘gewoon’ behandeld worden. Luister naar wat hij of zij zegt en probeer je niet af te laten leiden door hoe het gezegd wordt.

Hou op natuurlijke wijze oogcontact zoals je dat ook doet bij andere sprekers.

Probeer aan te voelen of het stotteren bespreekbaar is en als dat zo is, vraag de persoon in kwestie dan zelf eens hoe je het beste kunt helpen als hij of zij er niet uit komt.

Bedenk dat veel stotteraars het niet fijn vinden als hun zinnen aangevuld worden.