Burn-out risico’s bij studenten

0
3161
blog dummy

Veel studenten hebben tijdens hun studie te maken met stress en tijdsdruk, en dit levert psychische problemen op. ISO heeft een rapport uitgebracht dat is gebaseerd op een analyse van 18 verschillende onderzoeken naar het welzijn van de studenten in de afgelopen vijf jaar.

Aanbevelingen

Naar aanleiding van dat rapport doet de studentenbond dan ook aanbevelingen. Zij vinden dat het op dit moment niet meer verantwoord is om maar af te wachten en naar elkaar te blijven wijzen. De aanbevelingen kun je hieronder lezen:

  • Het ISO roept studenten op om ambitieus te zijn maar wel realistisch naar zichzelf te blijven kijken en de verwachtingen hierop aan te passen. Ook zouden ze bewust moeten reflecteren op hun eigen welzijn en hulp zoeken wanneer dit nodig is.
  • Studenten zouden ook beter naar elkaar om moeten kijken en eerder met elkaar in gesprek moeten gaan.
  • De arbeidsmarkt zou minder druk moeten uitoefenen op de studenten en af moeten zien van de te harde selectiecriteria.
  • Onderwijsinstellingen doen er goed aan minder in te zetten op de excellente studenten en minder te focussen op de tijdsduur waarin een diploma behaald moet worden.
  • De hulpverlening vanuit onderwijsinstellingen moet veel beter worden vindt het ISO. Wachttijden bij de studentenpsycholoog moeten korter worden en daarin zou ook de politiek haar verantwoording moeten nemen.
  • Het onderwijsstelsel in zijn huidige vorm, met het leenstelsel en het BSA, het bindend studieadvies, levert te veel stress op bij de studenten. Daarom moet dit stelsel worden herzien.

Concentratieproblemen en kans op burn-out

Volgens het ISO zijn door de stress van de studenten de cijfers van ernstigere psychische problematiek hoog. Maar liefst één derde van de ondervraagde studenten heeft last van psychisch gerelateerde klachten. Bijvoorbeeld het hebben van concentratieproblemen, depressies en faalangst. Daarnaast loopt 15 procent van de studenten een risico op een burn-out. Dit komt erop neer dat in een gemiddelde collegezaal drie studenten zitten die een serieus risico lopen op een burn-out. Dit houdt dus uiteindelijk in dat de jongeren de arbeidsmarkt op worden gestuurd terwijl ze hun eerste burn-out al hebben gehad, en dat kan niet de bedoeling zijn.

Het ISO ziet graag veranderingen in de wachttijden bij de studentpsychologen, zij willen dat deze wachttijden flink omlaaggaan. Ook doet de organisatie een oproep aan de politiek. Het is niet de bedoeling dat wij alleen maar pleisters plakken. Ook moeten we het systeem grondig aanpakken om te voorkomen dat dit soort problemen kunnen ontstaan.

Lees ook: Hoe kun je nierstenen herkennen?