4271 meldingen bijwerkingen Mexicaanse Griep

1
709

Het Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb heeft na eerste vaccinatieronde tegen de Mexicaanse griep in totaal 4271 meldingen ontvangen van mogelijke bijwerkingen. Over het algemeen ging het om milde reacties, zoals pijn of roodheid op de injectieplaats en lichte spierpijn.

Het Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb heeft na eerste vaccinatieronde tegen de Mexicaanse griep in totaal 4271 meldingen ontvangen van mogelijke bijwerkingen. Over het algemeen ging het om milde reacties, zoals pijn of roodheid op de injectieplaats en lichte spierpijn.

Van het totale aantal meldingen hadden er 1898 betrekking op het vaccin Focetria dat door de huisarts is toegediend, 2373 meldingen gingen over het vaccin Pandemrix dat vorige week aan kinderen en gezinsleden van kleine baby’s is toegediend.

Naar aanleiding van de meldingen op koorts bij kinderen na vaccinatie is er onderzoek gedaan onder de ouders van kinderen. Gebleken is dat de koorts over het algemeen 1 tot 2 dagen duurde. Geen van de kinderen is opgenomen in het ziekenhuis. De komende 3 maanden worden nog ruim 3000 gevaccineerden gevolgd via het Vaccinmonitor onderzoek.

Het Lareb heeft de afgelopen dagen 2 meldingen ontvangen van kinderen die zijn overleden na vaccinatie met het vaccin Pandemrix tegen de Mexicaanse griep. Een kind bleek een langer bestaande ernstige hartafwijking te hebben en overleed 5 dagen na vaccinatie. Er is geen aanwijzing voor een relatie met het vaccineren. Het tweede kind heeft behalve koorts geen verschijnselen gehad die wijzen op een relatie met het toedienen van het griepvaccin, maar er is ook geen duidelijke andere oorzaak voor het overlijden gevonden. In beide gevallen wordt nader onderzoek verricht.

Meer weten?

– Kijk op www.grieppandemie.nl
– Neem contact op met je huisarts of de GGD in je regio
– Lees Bijwerkingen vaccinatie Mexicaanse Griep
– Lees ‘Belangrijkste antwoorden op de Mexicaanse griep
– Lees ‘Gevolgen Mexicaanse griep voor zwangere vrouwen

Bron: Lareb

1 REACTIE