6 tips voor meer veerkracht in lastige tijden

0
867

Nederland is in economische crisis en moet bezuinigen. Dit vergt veel van mensen en organisaties, van onze inventiviteit en creativiteit. Maar ook van onze veerkracht, het vermogen om te gaan met tegenslag en terug te veren naar het oude niveau.

Nederland is in economische crisis en moet bezuinigen. Dit vergt veel van mensen en organisaties, van onze inventiviteit en creativiteit. Maar ook van onze veerkracht, het vermogen om te gaan met tegenslag en terug te veren naar het oude niveau.

Omgaan met problemen in een economische crisis

Ieder mens krijgt wel wat te verstouwen in het leven. De één meer dan een ander, maar in het algemeen kun je stellen dat in tijden van onzekere tijden mensen zwaarder belast worden dan normaal. Ze krijgen bijvoorbeeld te maken met onzekerheid over hun baan of onvrijwillig ontslag. Dit trekt een enorme wissel op mensen. Financiële zekerheid is opeens niet meer vanzelfsprekend en spanningen in de privésfeer kunnen het gevolg zijn.

Uit onderzoek blijkt dat relaties zwaar onder druk kunnen komen te staan en mensen zelfs last kunnen krijgen van psychische klachten. In tijden van economische crisis is het extra belangrijk om te investeren in de individuele veerkracht van mensen, simpelweg omdat meer mensen met (grote) tegenslagen te maken krijgen.

Wat is veerkracht?

Veerkracht is het vermogen om te herstellen van stress en tegenslag. Het betekent niet dat je niet geraakt wordt door wat er gebeurt, of alles maar van je af laat glijden. Je kunt je heel kwaad, verdrietig of naar voelen na een ernstige tegenslag, dit zijn normale reacties.

Veerkrachtige mensen gaan deze gevoelens en emoties niet uit de weg, maar staan er bewust bij stil. Ze durven zich kwetsbaar op te stellen in bijzijn van dierbare anderen. Op een gegeven moment ‘veren’ ze weer terug naar hun ‘gewone’ doen.

Groeien na tegenslag

Lange tijd is er veel aandacht uitgegaan naar de negatieve gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen en tegenslag. Er komt echter steeds meer aandacht voor positieve veranderingen die mensen kunnen ervaren na ernstige tegenslag.

In het gebeurde zelf zit inherent niets goeds, maar wel wat er uit voort kan komen. Mensen zien bijvoorbeeld duidelijker de kostbaarheid van het leven in en genieten hierdoor meer van de dagelijkse dingen en mensen om hen heen. Relaties kunnen intenser worden en juist meer betekenis krijgen.

6 tips voor meer veerkracht

Hoe kun je ervoor zorgen dat je veerkrachtig in het leven staat?

Zes tips:

1. Zie problemen in perspectief: Is het reëel, geldt het voor jou? Soms worden we ook bang gemaakt door spookverhalen uit de media of politiek. Ga met die problemen aan de slag die voor jou urgent en belangrijk zijn.

2. Stop je problemen niet weg, maar zoek steun in je omgeving. Durf hulp te vragen!

3. Stel nieuwe doelen, als oude doelen niet meer gelden (bijvoorbeeld bij werkeloosheid). Uit onderzoek blijkt dat het kunnen geven van zin aan je leven een belangrijke eigenschap is van veerkrachtige personen.

4. Geef aandacht aan jezelf, juist als het even moeilijk gaat: doe dingen waar je blij van wordt en zorg goed voor je lijf (bewegen, voeding, ontspanning).

5. Vergeef iemand die jou iets heeft aangedaan, in plaats van te blijven hangen in wrok en bitterheid. Vergeven doe je in principe voor jezelf en niet voor de ander.

6. Probeer de lichtpuntjes te blijven zien in je leven. Een optimistische levenshouding helpt om moeilijke periodes door te komen.

Auteur: Linda Bolier

Linda Bolier is als psycholoog en projectleider verbonden aan het Trimbos-instituut en medeauteur van het boek Mental fitness – verbeter je mentale conditie. Zij is betrokken bij de ontwikkeling van en het onderzoek naar online therapie ter bevordering van mentale gezondheid en geluk.