Alcoholgebruik op jonge leeftijd leidt tot vroege dementie

0
1073
Meer alcohol door lange werkdagen

Alcohol drinken op jonge leeftijd kan leiden tot vroegtijdige dementie. Dat toont een nieuwe Zweedse studie aan.
De studie suggereert dat overmatig alcoholgebruik bij tieners één van de belangrijkste risicofactoren is voor vroege dementie. Alcohol drinken op jonge leeftijd kan leiden tot vroegtijdige dementie. Dat toont een nieuwe Zweedse studie aan. De studie suggereert dat overmatig alcoholgebruik bij tieners één van de belangrijkste risicofactoren is voor vroege dementie.

Voor het onderzoek werden bijna 500.000 Zweedse mannen tussen 1969 en 1979 gevolgd. De onderzoekers keken vooral naar negen factoren die de kans op een degeneratieve ziekte verhogen, zoals onder andere het gebruik van antipsychotica, een vader met dementie en een laag lichaamsgewicht.

Mannen met ten minste twee van de negen risicofactoren hadden 20 keer meer kans op vroege dementie.

Vroege dementie

In Nederland hebben ongeveer 12.000 mensen dementie die jonger zijn dan 65 jaar. Dementie op jonge leeftijd begint meestal op een leeftijd tussen 40 en 65 jaar. Dementie op jonge leeftijd heeft dezelfde kenmerken als dementie op oudere leeftijd.

  • Moeite met het opnemen en verwerken van nieuwe informatie.
  • Wisselingen in stemming of juist onverschilligheid.
  • Overzicht verliezen in drukke situaties zoals op het werk (bij complexe situaties) of in het huishouden.
  • Gedragsveranderingen zoals ontremming en/of initiatiefverlies (apathie).
  • Vermindering van de woordenschat en problemen met het vinden van woorden.
  • Karakterverandering.
  • Behandeling van de klachten heeft geen effect.

Opvallend is dat het geheugen vaak nog redelijk goed kan zijn.

Het is vaak moeilijk om de diagnose dementie bij jonge mensen te stellen. Vaak denken artsen eerder aan stress, problemen in de relatie, depressie of een burn-out. Mensen komen in de psychiatrie terecht, omdat de veranderingen in gedrag meer opvallen dan de geheugenproblemen.

Bron: Dailymail en Alzheimer-Nederland.nl