Brein verandert door stress

0
957

Een Nederlands onderzoek toont aan dat het brein verandert onder invloed van voortdurende stress. Wetenschappers onderzochten in totaal 36 soldaten die tussen 2008 en 2010 in Afghanistan zijn geweest.

Een Nederlands onderzoek
toont aan dat het brein verandert onder invloed van voortdurende stress.
Wetenschappers onderzochten in totaal 36 soldaten die tussen 2008 en 2010 in Afghanistan zijn geweest. De mate van dreiging die de soldaten ervoeren, had
invloed op de hersengebieden voor angst en waakzaamheid.

De wetenschappers analyseerden de hersenactiviteit van de militairen voor en na
hun verblijf in Afghanistan. De gegevens werden vervolgens vergeleken met de
hersenactiviteit van een groep militairen die ook gevechtstrainingen kreeg,
maar in Nederland bleef.

Onderzoeker Guido van Wingen van de Radboud Universiteit in Nijmegen laat weten
dat het nu voor het eerst is vastgesteld dat een dergelijke verandering echt is
toe te schrijven aan oorlogservaringen. Hierbij was volgens de onderzoekers de
mate waarin een militair dreiging ondervond, meer bepalend dan een feitelijke
gebeurtenis.

De 36 soldaten hadden na thuiskomst geen last van een posttraumatische
stressstoornis
, maar waren wel veranderd.

Eerder onderzoek

Uit eerder onderzoek blijkt dat zo’n vijf procent van de militairen die in Zuid-Afghanistan hebben gediend, geestelijke problemen heeft. Jaarlijks kloppen 150 nieuwe patiënten aan bij de dienst geestelijke gezondheidszorg van Defensie. De helft van de militairen met een posttraumatisch stressstoornis houdt ook na behandeling problemen.


Dagelijkse stress in het algemeen

Dat voortdurende stress ongezond is weet iedereen. Toch hebben veel mensen dagelijks last van stress. We kunnen stress verminderen door de draaglast te verminderen of het vermogen om met stress om te gaan te verbeteren. Het verminderen van de stressoren is een lastige taak omdat we deze meestal niet onder controle hebben. We kunnen nog zoveel willen maar we hebben geen beslissende invloed op externe factoren als de werkdruk, collega’s en onderlinge verhoudingen.

Wanneer je stressbestendiger wilt worden moet je ervoor zorgen dat:

-Je
algemene gezondheid verbetert
-Je stressreacties zelfstandig leert te nautraliseren
-Je stress leert aan te pakken in plaats van erop te reageren

In het artikel ‘Stressbestendiger worden‘ lees je de toelichting van bovenstaande punten.