Gericht op uiterlijk partner maakt ongelukkig

0
1260

Mensen die gericht zijn op het uiterlijk van hun partner zijn over het algemeen minder gelukkig. Tenminste, dat zeggen wetenschappers. Zij ontdekten dat mensen die gefocust zijn op de uiterlijke kenmerken van de partner minder gelukkig zijn in hun relatie.

Mensen die gericht zijn op het
uiterlijk van hun partner zijn over het algemeen minder gelukkig. Tenminste,
dat zeggen wetenschappers.

Zij ontdekten dat mensen die gefocust zijn op de uiterlijke kenmerken van de
partner minder gelukkig zijn in hun relatie.

Zelfobjectivering –vrouwen zien hun
lichaam als (lust)object dat door mannelijke blikken wordt ‘geconsumeerd’- beïnvloed het zelfbeeld van vrouwen, de prestaties op school en het
geluk van vrouwen. Maar nog nooit is er gekeken welke invloed zelfobjectivering heeft op een romantische relatie.


Onderzoek

Voor het onderzoek werden 159 studenten ondervraagd door middel van een enquête. Deze enquête ging over hun romantische
relaties (huidige of vroegere), hun mediaconsumptie en in hoeverre ze anderen
of zichzelf als een lustobject zagen. Dit laatste werd gemeten door hoe sterk
de studenten het eens of oneens zijn met uitspraken als ‘Ik denk nooit na over
mijn uiterlijk of die van mijn partner’ of ‘Ik vergelijk mijn uiterlijk of het
uiterlijk van mijn partner nooit met het uiterlijk van anderen.’


Uitslag

De studie toont aan dat mannen hun partner vaker als lustobject zien dan
vrouwen. Maar beide seksen zien zichzelf in gelijkaardige mate als lustobject
in tegenstelling tot eerdere studies. Op basis van de antwoorden van de
deelnemers hebben de onderzoekers geconstateerd dat hoe vaker studenten in
aanraking komen met media die mensen als object neerzetten, hoe meer ze zich op
het uiterlijk van hun partner richten. Of
de proefpersonen zichzelf ook als lustobject zagen, was opvallend genoeg
afhankelijk van tijdschriften en niet van andere media.

Als een man of vrouw de partner als een
object ziet dan heeft dat grote invloed op de relatie. Zo zijn mensen die zich
richten op het uiterlijk van de partner over het algemeen minder gelukkig. Uit
de studie blijkt ook dat de mannen op het gebied van seks minder tevreden zijn als
ze zich op het uiterlijk van zichzelf of de partner richten.

Een wetenschapper laat weten: ‘Wellicht concentreren de geliefden zich zoveel
op het uiterlijk van hun partner, dat ze de neiging hebben minder bezig te zijn
met de partner als geheel, wat leidt tot een minder bevredigende relatie en een
verminderde intimiteit.’