Hulp van een re-integratie-expert bij verzuim

0
3083
hulp bij verzuim

Het tijdelijk of langdurig niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden door een medewerker valt onder de noemer verzuim. Een van de verschillende soorten verzuim is ziekteverzuim. Uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) blijkt dat het ziekteverzuim onder werknemers van de overheid en bedrijven in het eerste kwartaal van 2021 op 4,8 procent lag. Dit houdt in dat van iedere duizend te werken dagen, er 48 wegens ziekte werden verzuimd. Ziekte is echter niet altijd de reden voor verzuim. De oorzaak kan ook in het werk liggen of te maken hebben met de privésituatie van de werknemer. Daarnaast kunnen arbeidsongeschiktheid of conflicten tot verzuim leiden. Bent u werkgever en hebt u ook van doen met verzuim onder personeelsleden?

Het is in alle gevallen van verzuim verstandig om een re-integratie-expert in de arm te nemen. Die kan u antwoord geven op al uw vragen over re-integratie in de breedste zin van het woord, zoals eerste spoor re-integratie of een tweede spoor traject. Ook staat deze expert u bij in het voeren van bezwaar en beroep bij arbeidsongeschiktheid of re-integratietrajecten bij arbeidsongeschiktheid.

Wat zijn de oorzaken van verzuim?

  • Ziekte;
  • Zwangerschap;
  • Werkstress;
  • Verstoorde werk-privé balans;
  • Fysieke problemen;
  • Verlies van motivatie;
  • Ontevredenheid over de relatie met collega’s of leidinggevende.

Kort en langdurig verzuim

Verzuim kan door veel verschillende omstandigheden worden veroorzaakt of verergerd. De oorzaak is lang niet altijd medisch. Werknemers kunnen ook ziek worden van niet-medische problemen, waaronder: moeilijkheden op het werk, schulden en relatieproblemen. Omdat soms geen sprake is van een enkele oorzaak, kan verzuim zeer complex zijn. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen kort en langdurig verzuim. Bij kortdurend verzuim valt iemand enkele dagen uit door bijvoorbeeld griep. Dit soort verzuim komt het meeste voor. Volgens de statistieken van het CBS duurt 68,2% van al het verzuim in Nederland korter dan zes dagen. Als een medewerker langer dan zes weken ziek is, is er sprake van langdurig verzuim. Belangrijke oorzaken zijn onder andere: chronische lichamelijke klachten, ongevallen en psychische klachten.

Besparen op uitkeringskosten

Gaat er een werknemer ziek uit dienst en bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan bent u tot uiterlijk 104 weken verantwoordelijk voor de re-integratie van uw ex-medewerker en betaalt u de ziektewetuitkering. Er zijn veel regels en wetten waar u zich in deze periode aan dient te houden en die pas achteraf door het UWV worden getoetst. Om hoge extra kosten te voorkomen, zijn goede begeleiding en het op de juiste wijze vastleggen van een dossier cruciaal. Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet kunt u zich laten begeleiden door arbeidsdeskundigen. Ook helpen die uw voormalig werknemer bij het vinden van passend werk, zodat u aanzienlijk op uitkeringskosten kunt besparen.