Leugenvrij leven is gezonder

0
830

Mensen die bewust minder liegen vinden dat ze betere relaties hebben en geven aan minder gezondheidsklachten te hebben. Dit komt naar voren in een nieuw onderzoek van de Universiteit van Notre Dame, in de Amerikaanse staat Indiana. De verbetering van de persoonlijke relaties is volgens hoofdonderzoekster Anita Kelly de reden van de verbeterde gezondheid van haar proefpersonen.

Mensen die bewust minder liegen vinden dat ze betere relaties hebben en geven aan minder gezondheidsklachten te hebben. Dit komt naar voren in een nieuw onderzoek van de Universiteit van Notre Dame, in de Amerikaanse staat Indiana.

“Onze bevindingen ondersteunen het idee dat minder liegen bijdraagt aan een betere gezondheid door het verbeteren van relaties”, zegt onderzoekster Anita Kelly, hoogleraar psychologie aan de universiteit. “Verbeteringen in de relaties van een proefpersoon zorgden voor een flinke verbetering van zijn gezondheid.”

Waar ander onderzoek zich vooral richtte op hoe een leugen kon worden ontdekt en hoe vaak mensen liegen, wilde Kelly graag weten of ze mensen kon overtuigen minder te liegen en daarvan de gevolgen bestuderen. Ze presenteerde haar onderzoek op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Psychological Association in Orlando.

Verschillende soorten leugens

Gemiddeld liegen Amerikanen ongeveer 11 keer per week zegt Kelly, waarbij ze onderzoek van anderen als bron gebruikt. Sommige van deze leugens zijn groot, maar het kan ook gaan om witte leugens: een leugentje om bestwil om de gevoelens van anderen te sparen of om eigenwaarde te behouden.

Kelly en haar collega Lijuan Wang, assistent-professor psychologie aan de Universiteit van Notre Dame, verdeelden 110 mensen tussen de 18 en 71 over twee groepen. Beide groepen kwam elke week naar het lab om getest te worden met een polygraaf. Dit apparaat, ook wel een leugendetector genoemd, meet verschillende fysiologische waarden zoals bloeddruk, polsslag, ademhaling en zweet terwijl de proefpersoon vragen beantwoordt. Er wordt gedacht dat liegen een fysiologische reactie oproept die anders is dan bij het vertellen van de waarheid.

Eén groep werd tijdens de studie van 10 weken aangemoedigd te stoppen met liegen. De onderzoekers stelden manieren voor waarop ze minder hoefden te liegen, zoals (beleefd) weigeren vragen te beantwoorden. De controlegroep kreeg geen special instructies over het liegen. Hen werd enkel gevraagd aan de onderzoekers te vertellen hoeveel ze hadden gelogen elke week als ze de detectortest kregen. Beide groepen beantwoordden elke week vragen over hun persoonlijke relaties en over hun mentale en fysieke gezondheid, bijvoorbeeld of ze moeite hadden met in slaap vallen of hoofdpijn hadden.

Gezonder met minder leugens

In de loop van de studie gingen beide groepen minder liegen, maar de groep die instructies had gekregen loog nog minder dan de controlegroep. De link tussen een betere gezondheid en minder liegen werd vastgesteld in beide groepen. “In elke willekeurige week was hun gezondheid beter als ze aangaven dat ze minder leugens hadden verteld”, aldus Kelly. Ook gold: hoe minder leugens er verteld werden, hoe minder gezondheidsklachten. De groep met de instructies om niet te liegen had er dus het meeste baat bij.

Kelly denkt dat de verbeterde persoonlijke relaties de oorzaak zijn van het verband. “Wat wij vermoeden is dat er vertrouwen kan worden opgebouwd door te voldoen aan de verwachting dat je eerlijk bent. Dit vertrouwen kan de sleutel zijn tot een gezonde gesteldheid door goede relaties.”