Meer ziekteverzuim bij overgewicht en roken

1
729

Werkenden met ernstig overgewicht blijken aantoonbaar meer werkdagen te verzuimen dan werknemers met een normaal gewicht. Ze zijn zowel vaker als langduriger ziek. Ook ziekteverzuim en roken hangen samen. Rokende werknemers verzuimen significant meer dan niet-rokers en ex-rokers. Ze verzuimen vooral vaker.


Het is bekend dat overgewicht, roken, overmatig alcoholgebruik en weinig bewegen de gezondheid van mensen negatief beïnvloeden. Deze factoren zijn ook van invloed op het ziekteverzuim van werknemers. Werkenden met ernstig overgewicht blijken aantoonbaar meer werkdagen te verzuimen dan werknemers met een normaal gewicht. Ze zijn zowel vaker als langduriger ziek. Ook ziekteverzuim en roken hangen samen. Rokende werknemers verzuimen significant meer dan niet-rokers en ex-rokers. Ze verzuimen vooral vaker. Dit blijkt uit onderzoek ‘Gezondheid en zorg in cijfers 2007’ van het CBS.

Meer ziekteverzuim bij ernstig overgewicht
Werknemers met ernstig overgewicht hadden een significant hoger ziekteverzuimpercentage dan werknemers met een normaal gewicht. Ze verzuimden gemiddeld 1,8 keer meer dagen dan werknemers met een normaal gewicht.

Meer ziekteverzuim bij roken
Rokende werknemers hadden een significant hoger ziekteverzuimpercentage dan niet-rokende werknemers. Ze verzuimden gemiddeld 1,5 keer meer dagen dan niet-rokers. In vergelijking met ex-rokers verzuimden rokers gemiddeld 1,4 keer meer dagen van het werk dan ex-rokers. Het verschil in ziektedagen tussen rokers en niet-rokers en tussen rokers en ex-rokers kwam vooral door een verschil in ziekmeldingsfrequentie. Rokers meldden zich gemiddeld 1,4 keer vaker ziek dan niet-rokers en 1,2 keer vaker ziek dan ex-rokers.

Ziekteverzuim van zware rokers versus matige rokers
De zware rokers onder de mannen verzuimden significant meer dagen dan de matige rokers. Dit kwam door zowel een hogere meldingsfrequentie als een langere verzuimduur. Bij de vrouwen werd geen significant verschil in ziekteverzuimpercentage aangetroffen tussen zware en matige rokers.

Bron: CBS

1 REACTIE