Nachtelijk gebruik mobieltje gelinkt aan psychische problemen

0
1031

Tieners die in bed hun mobiele telefoon nog blijven gebruiken lopen naast het risico op slaapgebrek ook een grotere kans op psychische problemen. Dit komt naar voren uit een onderzoek van de universiteit van Tokyo.

Tieners die in bed hun mobiele telefoon nog blijven gebruiken lopen naast het risico op slaapgebrek ook een grotere kans op psychische problemen. Dit komt naar voren uit een onderzoek van de universiteit van Tokyo.

De onderzoekers ondervroegen bijna 18.000 tieners op middelbare scholen in Japan. Aan de deelnemers werden vragen gesteld over stress- en depressiesymptomen, over zelfmoordgedachten en zelfbeschadiging. Ook moesten de deelnemers aangeven hoeveel uur ze sliepen en hoe vaak ze nog met hun mobieltje bezig waren nadat ze het licht al hadden uitgedaan.
Uit de resultaten bleek dat tieners die vaak nog sms’ten of belden na hun bedtijd meer kans hadden op een slechte psychische gezondheid, meer zelfmoordgedachten hadden en vaker aan zelfbeschadiging deden vergeleken met tieners die hun mobieltjes uit lieten ’s nachts. Ook kregen ze minder slaap. Het verband bleef stand houden, zelfs wanneer de onderzoekers andere factoren die invloed kunnen hebben op de mentale gezondheid, zoals alcohol en drugsgebruik, mee hadden gerekend.

Verband gebruik mobieltje en mentale gezondheid

De onderzoekers waarschuwen dat er alleen een verband is gevonden, en dat men nog niet kan concluderen dat nachtelijk gebruik van de mobiele telefoon een slechtere mentale gezondheid tot gevolg heeft. Het zou ook kunnen dat tieners die hun telefoon ’s nachts nog gebruiken tot een specifieke groep behoren die al om een andere reden meer kans loopt op psychische problemen. Toch is er de laatste jaren wel vaker een verband aangetoond tussen slecht slapen en een mentale problemen bij tieners. Het kan zijn dat het oplichtende scherm en de taken die het brein moet uitvoeren de aanmaak van het slaaphormoon melatonine tegengaan. Hierdoor verslechtert de kwaliteit van de slaap, volgens de onderzoekers.

Sceptische collega’s

Volgens de Amerikaanse kinder- en volwassenenpsycholoog Dr. Michael Brody zijn de Japanse bevindingen niet per sé van toepassing op tieners uit de US. Japan heeft een andere cultuur, en een van de hoogste zelfmoordpercentages in de wereld. Ook weten de onderzoekers niet waarvoor de kinderen ’s nachts hun telefoon gebruiken.

Lauren Hale, assistent-hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Stony Brook University in New York, zegt dat de resultaten van het Japanse onderzoek niet verrassend zijn met het oog op wat we al weten over slaaptekort en mentale problemen. Ze merkt echter op dat we nog niet weten wat de oorzaak is van dit verband. Misschien blijven mensen met mentale problemen wel langer wakker, waardoor ze hun telefoon ‘s nachts gaan gebruiken. Ook keek de studie niet naar andere dingen die kinderen wellicht doen na hun bedtijd: “Ze kijken tv, ze surfen op het internet, ze spelen videospelletjes…allemaal dingen die slaaptijd wegsnoepen, en die elk hun eigen gevolgen kunnen hebben,” aldus Hale.

Hale zegt dat ze het desalniettemin een goed idee vindt om mobiele telefoons buiten de slaapkamers te houden. Verder onderzoek moet volgens haar aantonen of het ’s nachts verbieden van mobieltjes de mentale gezondheid van tieners verbetert.
Het onderzoek wordt gepubliceerd in het oktobernummer van het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Pediatric Psychology.