Overgewicht op jonge leeftijd voorspelbaar

0
561

Overgewicht kan al op jonge leeftijd voorspeld worden. Dat concludeert Marlou de Kroon, jeugdarts-epidemioloog van VU medisch centrum, in een gezamenlijke studie met TNO.

Overgewicht kan al op jonge leeftijd voorspeld worden. Dat concludeert Marlou de Kroon, jeugdarts-epidemioloog van VU medisch centrum, in een gezamenlijke studie met TNO.

Volgens de onderzoekers hebben kinderen die op jonge leeftijd snel te dik worden een grotere kans om op volwassen leeftijd ook te zwaar te zijn.

Voor het onderzoek zijn 762 kinderen van geboorte tot volwassenheid gevolgd. De toename van de Body Mass Index (BMI) tussen het tweede en zesde levensjaar blijkt cruciaal in het voorspellen van overgewicht op volwassen leeftijd.

Preventie gericht op deze periode tijdens de groei, zal naar verwachting, meer winst opleveren dan preventie die zich op andere periodes richt. Niet alleen de BMI is een risicofactor, maar juist de (snelle) groei van de BMI in de voorliggende jaren blijkt te voorspellen welke kinderen een grotere kans hebben om overgewicht op volwassen leeftijd te ontwikkelen.

De Kroon: “We vermoeden dat de leef- en opvoedingsstijl van de ouders een belangrijke rol spelen. Uit eerder onderzoek weten we bijvoorbeeld dat kinderen van ouders met overgewicht zelf ook een verhoogd risico hebben op overgewicht.”

Volgens de onderzoekster laat het onderzoek zien dat ingrijpen op jonge leeftijd beter is dan wachten tot kinderen in de lagere schoolleeftijd komen.

“Op dit moment wordt er pas actie ondernomen als kinderen al te dik zijn. We moeten alerter zijn op een toename in het gewicht in de gevoelige periode van peuter tot basisschoolleerling, juist bij kinderen die al een verhoogd risico hebben.”

Bron: nu.nl