Samenleving vergrijst niet volgens onderzoekers

0
692
vergrijzing

Politici wijzen er vaak op dat er steeds meer ouderen bij komen in de samenleving, en dat er straks niet genoeg werkenden zijn om de extra medische en economische kosten te kunnen betalen. Na een analyse van het rekenmodel waarmee de vergrijzing op dit moment wordt vastgesteld, concludeerden onderzoekers van de Universiteit van Edinburgh dat de impact van vergrijzing sterk is overdreven. Met hun eigen methode rekenden ze uit dat de samenleving juist jonger wordt.

Afhankelijk versus productief

Jeroen Spijker en John MacInnes zeggen dat de standaardmanier om vergrijzing te berekenen niet klopt. Op dit moment wordt de OADR (old age dependency ratio) gebruikt om de impact van veroudering in de samenleving te meten. In dit model wordt de samenleving ingedeeld in ‘afhankelijke’ mensen (65 en ouder) en ‘economisch productieve’ mensen (tussen de 20 en 64). De afhankelijke populatie wordt gedeeld door de economisch productieve populatie. Zo wordt geschat hoe veel ouderen er zijn in verhouding tot het aantal jonge mensen dat de kosten op zich neemt.

Volgens de onderzoekers klopt deze methode niet, omdat alle mensen boven de 65 als afhankelijk worden gezien. Hiermee wordt voorbij gegaan aan het feit dat de levensverwachting stijgt, waardoor mensen langer gezond blijven. Ook neemt het OADR model aan dat iedereen tussen de 20 en 64 werkt, terwijl dit niet altijd het geval is. Leeftijd gebruiken om het aantal werkenden te meten is volgens de onderzoekers niet erg logisch. In plaats daarvan zou er naar de levensverwachting moeten worden gekeken.

Veel meer werkenden dan gedacht

Naar aanleiding van hun nieuwe rekenmethode, waarin het aantal mensen met een levensverwachting tot 15 jaar werd gedeeld door het aantal werkende mensen, concludeerden de onderzoekers dat het aantal afhankelijke mensen in de UK de laatste 40 jaar met een derde is afgenomen. Ook zagen ze dat de afhankelijkheid van oudere mensen waarschijnlijk op het huidige niveau zal blijven, en dat dit ook geldt voor veel andere Westerse landen.

“Zestig is niet het nieuwe veertig, maar de verwachtingen van studenten aan medische opleidingen over leeftijd en sterfte of de gezondheid van oudere patiënten zouden snel achterhaald kunnen raken”, aldus de onderzoekers.

Bron: www.medicalnewstoday.com