Steeds meer jonge mensen krijgen beroerte

0
753

Recent Amerikaans onderzoek suggereert dat steeds meer jonge mensen getroffen worden door een beroerte. Ongeveer één op de vijf slachtoffers in het onderzoek was jonger dan 55 jaar. De gemiddelde leeftijd ging van 71 naar 69.

Beroertes staan bekend als een gezondheidsprobleem dat vooral ouderen treft. Maar recent Amerikaans onderzoek, dat deze week gepubliceerd werd in het vaktijdschrift van de American Academy of Neurology suggereert dat steeds meer jonge mensen getroffen worden door een beroerte. Ongeveer één op de vijf slachtoffers in het onderzoek was jonger dan 55 jaar.

De studieperioden vonden plaats in1993, 1999 en 2005. Alle inwoners boven de 20 van de Amerikaanse regio’s Cincinnati en North Kentucky werden gevolgd. In totaal ging het om 1.3 miljoen mensen. Van alle deelnemers die in 2005 een beroerte kregen, was 19% onder de 55. In 1993 was dit nog 13%. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers ging naar beneden van 71 naar 69 jaar. Hoewel het aantal jonge mensen dat een beroerte krijgt toeneemt, neemt het totale aantal beroertes juist af in Amerika. Dit heeft waarschijnlijk te maken met verbeterde preventiemaatregelen, gecombineerd met het feit dat meer mensen zich bewust zijn van de gevaren van een ongezonde levensstijl.

De reden dat steeds meer mensen onder de 55 een beroerte krijgen zou volgens hoofdonderzoeker Brett Kissela kunnen zijn dat steeds meer mensen lijden aan risicofactoren zoals diabetes, obesitas en hoog cholesterol.

Terughoudend met conclusie

Hoewel de cijfers een duidelijke trend laten zien, is het belangrijk dat men hier niet te overhaast conclusies aan verbindt. David Werring, een neuroloog van de University College London, zegt: “Het is mogelijk dat de manier waarop een beroerte wordt ontdekt in de loop van de studie is veranderd. Dit zou kunnen verklaren waarom er bij steeds meer jonge mensen een beroerte wordt vastgesteld. Het aantal mensen dat een MRI scan (de meest precieze test voor het opsporen van hersenschade door een beroerte) kreeg, nam toe van 18% naar 58%. Hierdoor konden er misschien meer accurate diagnoses gesteld worden. Wellicht kregen jonge mensen vaker een MRI dan ouderen.”

“Als deze resultaten echter kloppen en ook op andere bevolkingsgroepen van toepassing zijn, is dit erg belangrijk om dat een beroerte bij jongen mensen voor een levenslange handicap kan zorgen”.

Op jonge leeftijd een beroerte

Clare Walton, van de Britse Stroke Association, zegt: “Een beroerte gebeurt in een flits, maar de gevolgen kunnen een heel leven beïnvloeden. Er kunnen veel ernstige, langdurige handicaps ontstaan. Als het aantal jonge mensen met een beroerte toeneemt zal er meer druk staan op gezondheidsinstellingen om hen te ondersteunen bij het herstel. Dit probleem moet nu aangepakt worden. In veel gevallen kan een beroerte voorkomen worden, en iedereen kan zijn risico verkleinen door een paar kleine veranderingen te maken in zijn levensstijl. Een gezond eetpatroon, regelmatige lichaamsbeweging en het controleren van de bloeddruk kunnen al een heel verschil maken.”

Bron: BBC