Uitvoer preventieve health scan vaak zonder vergunning

2
734

De inspectie voor Gezondheidszorg conludeert uit onderzoek dat bijna alle onderzochte instellingen geen vergunning hebben voor uitvoer preventief medisch onderzoek, health scan genoemd. Instellingen informeren bovendien klanten niet volledig.┬áZie ook ons artikel ‘Preventieve Zelfscan‘.

Steeds meer instellingen bieden in Nederland preventief medische onderzoeken aan. Een preventief medisch onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen en kan zeer uiteenlopend zijn: het varieert van een eenvoudig bloedonderzoek tot een uitgebreide MRI- of CT-scan.

In totaal zijn 22 instellingen onderzocht. De inspectie heeft deze instellingen betrokken bij dit onderzoek omdat zij na een uitgebreide zoekactie via websites, advertenties en/of artikelen het vermoeden kreeg dat deze instellingen vergunningplichtig onderzoek aanbieden.

De inspectie komt naar aanleiding van het onderzoek tot onder andere de volgende conclusies:

Bijna alle onderzochte instellingen verrichten vergunningplichtig bevolkingsonderzoek zonder vergunning
Ten tijde van de inspectiebezoeken bieden 20 van de 22 instellingen preventief medisch onderzoek aan waarin onderdelen WBO-vergunningplichtig zijn. Geen enkele instelling was op dat moment in het bezit van een WBO-vergunning.

Instellingen informeren de klant niet altijd volledig
De klant weet lang niet altijd op welke (risicofactoren van) aandoeningen de instelling screent met de verschillende onderdelen van het preventief medisch onderzoek. De meeste instellingen informeren hun klanten onvoldoende over het
doel en de te verwachten gevolgen en risico’s daarvan.

De inspectie concludeert dat de huidige Wet op het bevolkingsonderzoek moeilijk te handhaven is omdat het moeilijk is om vast te stellen of het hier om vergunningplichtig bevolkingsonderzoek gaat. Het ontbreekt in Nederland aan een multidisciplinaire richtlijn die eisen stelt aan het preventief medisch onderzoek.

Wanneer je overweegt om een health check te laten uitvoeren, laat je dan goed informeren door het betreffende bedrijf of instelling. Vraag of ze de health check mogen uitvoeren.

2 REACTIES