Vis eten voorkomt aderverkalking

0
975

Dat het eten van vis gezond is, blijkt uit menig onderzoek. Dat het eten van vis mogelijk bescherming biedt tegen aderverkalking bij mannen van middelbare leeftijd is voor ons nieuw.

Deze conclusie werd getrokken uit een Japans onderzoek waaraan in totaal 250 Japanse mannen tussen 40 en 49 jaar deelnamen waarbij het verband tussen visconsumptie en aderverkalking werd onderzocht. De mannen hadden geen hart- of vaatziekten doorgemaakt.

Informatie over de leefstijl en voeding werd verkregen met behulp van vragenlijsten. De dikte van de binnenste bloedvatwand van de linker en rechter carotis slagader werd gemeten. Hiermee werd de mate van aderverkalking bepaald.

De resultaten lieten zien dat de mannen die minder dan 4 keer per week vis aten een significant dikkere bloedvatwand hadden dan de mannen die meer dan 4 maal per week vis aten. Dit bleek na statistische correctie voor de leeftijd, middelomtrek, rookjaren, alcoholconsumptie, diabetes en gebruik van cholesterolverlagende medicijnen. Na verdere correctie voor LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceriden en CRP werd geen verschil meer tussen de groepen waargenomen.

Geconcludeerd kan worden dat het eten van vis mogelijk bescherming biedt tegen aderverkalking bij mannen van middelbare leeftijd. De onderzoekers denken dat dit komt doordat het de ontstekingsreactie tegengaat.

Bron: Ortho Institute