Zwangere vrouw neemt gemiddeld twee maanden ziekteverlof

0
1665

 

Drie kwart van de zwangere vrouwen meldt zich ziek vóór haar zwangerschapsverlof ingaat, maar werkgevers kunnen dit verminderen door flexibelere werkmogelijkheden te bieden. Dit is de conclusie van een Noors onderzoek dat vandaag werd gepubliceerd in BJOG: An International Journal of Obstretics and Gynaecology.

In het onderzoek werd gekeken naar zwangere vrouwen die bij het Noorse Akershus University Hospital behandeld werden. Achttien maanden lang werd onderzocht welke factoren verband hielden met ziekteverlof gedurende de zwangerschap.

Ziekmelden tijdens zwangerschap

De onderzoekers verkregen hun informatie via enquêtes die in week 17 en week 32 werden afgenomen bij 2.918 vrouwen, van wie 2.197 (iets meer dan 75%) zich hadden ziekgemeld gedurende hun zwangerschap.

Gemiddeld namen de vrouwen acht weken ziekteverlof. Hoewel de lengte van het verlof in het onderzoek varieerde van één week tot veertig weken, hadden de meeste vrouwen tussen de vier en zestien weken nodig. De redenen voor het ziekmelden verschilden per trimester. Hoe verder het verloop van de zwangerschap, hoe meer vrouwen zich ziekmeldden. In week 32 nam 63% van de vrouwen ziekteverlof.

35% van de vrouwen noemde vermoeidheid en slaapproblemen als de belangrijkste reden om thuis te blijven. De tweede reden was bekkeninstabiliteit, wat door 32% van de vrouwen aangegeven werd. Misselijkheid en overgeven werd als derde reden genoemd (23%). Hoewel erg weinig vrouwen last hadden van stress of depressie (2.1%), hingen deze factoren wel samen met het langste gemiddelde ziekteverlof: 20 weken.

In 60% van de gevallen werd aangegeven dat het werk was aangepast op de mogelijkheden van de zwangere vrouw. Gemiddeld werd er door deze groep 7 dagen minder ziekteverlof opgenomen.

Flexibel werken

Onderzoeker Signe Dorheim van de Stavanger University Hospital zei: “We hebben vastgesteld dat een groot aantal vrouwen zich tijdens hun zwangerschap ziekmeldt. De factoren daarmee te maken hebben zijn per trimester verschillend, maar ze zijn niet per sé het gevolg van de zwangerschap. Hoewel de medische geschiedenis en socio-economische status van de vrouw invloed kunnen hebben op de hoeveelheid ziekteverlof die ze opneemt, spelen ook de werkomstandigheden een grote rol. Er is meer onderzoek nodig om te kijken hoe het werk zo aangepast kan worden dat er minder verlof wordt opgenomen en de vrouwen een prettigere zwangerschap hebben.”

John Thorp, hoofdredacteur van BJOG, zei: “Dit onderzoek werd uitgevoerd in Noorwegen, waar werknemers een goede compensatie ontvangen voor ziekteverlof. Dit kan invloed hebben op de uitkomsten. Echter, de factoren die vrouwen op het werk beïnvloeden zijn universeel en dit onderzoek toont een duidelijk verband aan tussen werkomstandigheden en de duur van ziekteverlof. Dit wijst erop dat er voor werkgevers veel te winnen valt als ze zwangere vrouwen ondersteunen.”

Bron: Eurekalert