Biologische voedingsmiddelen zijn niet voedzamer of gezonder

2
812

Na een kritische analyse van 50.000 onderzoeken en 162 relevante artikelen concluderen Britse onderzoekers van de London School of Hygiene & Tropical Medicine (gepubliceerd in het American Journal of Clinical Nutrition) dat er geen bewijs is dat de voedingsstoffen in biologische producten anders of superieur zijn aan die in gangbaar geproduceerde voeding.

Dit geldt zowel voor groenten en fruit als voor biologische eieren, vlees en melkprodukten). Het onderzoek beperkte zich tot de voedingssamenstelling en keek niet naar resten van pesticiden en doet ook geen uitspraak over smaak en dergelijke.

Na een kritische analyse van 50.000 onderzoeken en
162 relevante artikelen concluderen Britse onderzoekers van de London
School of Hygiene & Tropical Medicine (gepubliceerd in het American
Journal of Clinical Nutrition) dat er geen bewijs is dat de
voedingsstoffen in biologische producten anders of superieur zijn aan
die in gangbaar geproduceerde voeding.

Dit geldt zowel voor
groenten en fruit als voor biologische eieren, vlees en melkprodukten).
Het onderzoek beperkte zich tot de voedingssamenstelling en keek niet
naar resten van pesticiden en doet ook geen uitspraak over smaak en
dergelijke.

Biologische en niet-biologische voedingsmidelen
bleken vergelijkbaar in voedingssamenstelling. Voor 10 van de 13
geanalyseerde voedingscategorieën waren er geen belangrijke verschillen
in voedingssamenstelling tussen de productiemethoden. Verschillen die
zijn aangetroffen waren waarschijnlijk veroorzaakt door verschillen
tussen kunstmest gebruik en rijpheid bij de oogst en het is
onwaarschijnlijk dat de consumptie enig gezondheidsvoordeel zou bieden.
Het volledige rapport kan gedownload worden op:
www.food.gov.uk/news/newsarchive/2009/jul/organic

In een reactie betwist Bioform dat de Vlaamse biosector vertegenwoordigt, de resultaten van het Brits onderzoek.
Ten
eerste hebben de Britse onderzoekers ten onrechte een groot aantal
studies die wel degelijk verschillen aantonen, geweerd uit hun analyse
omdat ze zogezegd niet zouden beantwoorden aan de vereiste
wetenschappelijke criteria. Ook een grootschalig Europees onderzoek dat
recent werd afgerond, werd niet weerhouden. Uit dit onderzoek zou
blijken dat biovoeding wel degelijk voedzamer is:
• in
biologische voeding worden hogere gehaltes aan gezondheidsbevorderende
inhoudsstoffen (bijv. antioxidanten, vitaminen, glyco-insolaten)
aangetroffen
• in biologische voeding worden lagere gehaltes aan
ongewenste inhoudstoffen (bijv. myco-toxines, glyco-alkaloïden, cadmium
en nikkel) aangetroffen. Bovendien werd in biologische melk en
zuivelproducten een hoger gehalte aan vetzuren zoals CLA en Omega-3
aangetroffen (van 10 tot 60% hoger). In biologische bladgroenten en
fruit werden hogere gehaltes vitamine C (soms tot 90 %) aangetroffen.


Volgens
Bioform zouden ook de Britse onderzoekers wel degelijk verschillen in
voedingswaarde hebben vastgesteld tussen bioproducten en conventionele
producten, maar die verschillen zijn volgens het Brits onderzoek niet
relevant voor de consument. Tenslotte betreurt Bioform dat geen rekening wordt gehouden met pesticiden en dergelijke

Bron: gezondheid.be

2 REACTIES

  1. @Niko Dat resten van pesticiden niet is bekeken geeft niet, deze kun je zelf voor een deel verwijderen door groente of fruit van te voren even te wassen. Het onderzoek is opgesteld om de voedingssamenstelling te bekijken, dus de voedingsstoffen en ik zie dit bericht als waardevol omdat veel biologische en pure mensen als argument geven dat er minder voedingsstoffen in een product zou zitten. Dit onderzoek bewijst het tegendeel en is daarmee even voedzaam als een biologisch product.