De gezondheidsrisicos van blauwalg

0
887

 

Wanneer het warme weer enkele dagen aanhoudt en het windstil is kan helder, schoon water veranderen in een troebele, stinkende massa. Oftewel blauwalg.

In water zonder sterke stroming hebben blauwalgen de meeste kans. Blauwalgen zijn bacteriën. Ze zetten kooldioxide met behulp van zonlicht om in biomassa en zuurstof. Bij een temperatuur tussen de 20 en 30 graden Celsius groeien veel blauwalgen optimaal. Blauwalgen produceren giftige stoffen. Deze giftige stoffen kunnen verschillende gezondheidsproblemen veroorzaken, waardoor blauwalg voor veel overlast kan zorgen voor zwemmers.

Blauwalg kun je herkennen aan een vaak groene, olieachtige laag op het water. Het water stinkt en vaak ligt er schuim op het water.

Gezondheidsrisico’s blauwalg
Zwemmen in water met blauwalg is schadelijk voor de gezondheid. Het kan huidirritaties veroorzaken. Ook kunnen er maag- en darmproblemen ontstaan bij het inslikken van het water. Vooral kinderen zijn kwetsbaar. Ze kunnen sneller water inslikken en hebben een laag lichaamsgewicht. Andere symptomen na besmetting door blauwalg zijn: hoofdpijn, maagpijn, misselijkheid, koorts, diarree en braken.

Wanneer je in contact bent gekomen met besmet water en bovenstaande symptomen herkent, is het verstandig om contact op te nemen met je huisarts.

Niet alleen mensen kunnen besmet raken door blauwalg. Ook zoogdieren kunnen vergiftigd worden door het drinken van water met blauwalg.

Het is moeilijk om de blauwalgen uit het water te halen. Ze horen er immers gewoon thuis. Wel bestaat er voor waterbeheerders een protocol. Hierin staat hoe je blauwalg kunt voorkomen.

Bron: wve.nl