Gemiddeld 100 levensjaren voor net geboren baby”s

0
805

 

De helft van alle baby’s die nu geboren worden zal gemiddeld 100 jaar worden. Dat verwacht de Amerikaanse demograaf James Vaupel.

Op de Leyden Academy on Vitality and Aging werden de internationale vergelijkingen over de levensverwachtingen afgelopen week besproken. Een opmerkelijk onderzoek volgens Vaupel. Zo geven de resultaten aan dat we niet alleen langer leven, maar ook gezonder zijn op hogere leeftijd. Toch loopt Nederland achter op andere landen. Bij ons neemt per dag de levensverwachting toe met twee uur, in andere landen loopt dit op tot maar liefst vijf of zes uur. Een resultaat wat je in eerste instantie niet verwacht. De gezondheidszorg in Nederland is goed geregeld en over het algemeen zijn Nederlanders niet vaak te dik en bewegen we relatief voldoende.

Een oorzaak kan de rookgewoonte van de Nederlander zijn. Hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp vertelt dat Nederland op de Europese ranglijst van veel-rokende landen op de zesde plaats staat. Daarnaast verklaart Westendorp dat de gezondheidszorg in Nederland zich voornamelijk richt op genezen. Ziektemanagement of preventie krijgen hierdoor minder aandacht.

Tot slot vermoedt Westendorp dat participatie binnen de maatschappij van invloed is op de levensverwachting van oudere mensen. Veel ouderen in ons land wonen alleen en worden meer dan in andere landen opgenomen in verzorgingstehuizen. De vraag is: Kunnen we de gemiddelde levensverwachting in Nederland per dag op laten lopen tot zes uur als de sociale contacten van ouderen toeneemt en als ouderen zich meer thuis voelen in deze maatschappij?