Merendeel Nederlanders leeft ongezond

0
1141

 

Bijna zestig procent van alle Nederlanders leeft ongezond en loopt daardoor een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten en/of nierfalen.

Onderzoek van de Nationale LeefstijlBarometer wijst uit dat er sprake is van een veenbrand van slechte leefgewoonten: een opeenstapeling van twee of meer risicovolle leefstijlfactoren voor het krijgen van diabetes, hart- en vaatziekten en/of nierfalen. Ongezonde voeding en overgewicht komen het meest voor als risicofactor. Van de totale steekproef rookt 33% dagelijks (of af en toe) en bij 28% is sprake van alcoholgebruik boven de norm; roken en bovenmatig alcoholgebruik gaan vaak hand-in-hand.

Ongezonde voeding
Bij toetsing aan de norm voor gezonde voeding heeft slechts 7% van de respondenten een gezond voedingspatroon. Zo ontbijt slechts 50% elke dag.

Gezond bewegen
Maar liefst 99% van de respondenten zegt in totaal 30 minuten of meer per dag te bewegen en zou daarmee voldoen aan de norm. Het lijkt er op dat mensen elke vorm van bewegen rekenen tot gezond gedrag. Dat is helaas een misvatting. Bewegen is pas gezond als je de inspanning merkt aan je hartslag en ademhaling.

Gezonde levensstijl naar sociale klasse
Een ongezonde leefstijl blijkt voor te komen in elke sociale klasse en welstandsniveau en niet alleen in de grote steden. Een ongezonde leefstijl komt significant vaker voor bij lager opgeleiden en meer bij mannen dan bij vrouwen.

Achtergrond Nationale LeefstijlBarometer
Ongeveer 1.400 mensen in de leeftijd van 15 tot 70 jaar gaven voor de Nationale LeefstijlBarometer antwoord op vragen over hun leefstijl, de drijfveren die ze daarbij hebben, en op vragen om helder te krijgen hoe een gezonde leefstijl is te bevorderen. Deze barometer zoemt in op vijf leefstijlrisico’s die de kans op diabetes, hart- en vaatziekten en/of nierfalen vergroten: een ongezond voedingspatroon, overgewicht (een hoge BMI*), te weinig beweging, roken en bovenmatig alcoholgebruik.

De Nationale LeefstijlBarometer is een initiatief van het Diabetes Fonds, de Hartstichting en de Nierstichting en is onderdeel van het project ‘Leefstijl’ binnen hun gezamenlijk preventieprogramma ‘LekkerLangLeven’. Met dit programma willen de fondsen een rem zetten op de groei van het aantal mensen met hart- en vaatziekten, chronisch nierfalen en diabetes.