Invloed van opvoeding op de eetgewoonten van kinderen

0
1531

Het aanleren van gezonde eetgewoonten maakt deel uit van de opvoeding die een kind krijgt. Pedagogen raden een authoratieve opvoedstijl aan. Deze opvoedstijl biedt het kind de meeste kansen om goede levensvaardigheden (lifeskills) te ontwikkelen. Zij behalen doorgaans betere studieresultaten. Er treedt minder risicogedrag, verslaving en depressie op. De kinderen houden er doorgaans gezondere voedingsgewoonten op na en kampen minder met gewichtsproblemen.

In de pedagogiek onderscheidt men vier verschillende opvoedstijlen. Elk van deze opvoedstijlen pakt de voedingsopvoeding op een andere manier aan:

Autoritaire ouders

Deze ouders proberen eenzijdig controle te hebben over hun kinderen en limiteren hun autonomie. De betrokkenheid van de ouders bij de kinderen is relatief klein. Ze streven naar gehoorzaamheid en geven de kinderen geen inspraak. Ze gaan niet in discussie met hun kinderen en motiveren de regels niet. Dergelijke ouders verbieden bepaalde soorten voeding en verplichten hun kinderen dikwijls hun bord leeg te eten. In een autoritaire opvoedstijl wordt goed gedrag met eten beloond en slecht gedrag met het beperken ervan bestraft. Autoritaire ouders praten weinig met hun kinderen over voeding en geven hen hierover ook maar weinig informatie.

Permissieve ouders

Deze ouders leggen weinig beperkingen aan hun kinderen op. Ze geven hen veel verantwoordelijkheid en consulteren ze bij het nemen van beslissingen. Dergelijke ouders laten de kinderen hun eigen activiteiten
organiseren en oefenen hierop weinig controle uit. De betrokkenheid van de ouders bij de kinderen is hoog. Permissieve ouders laten de kinderen ook zelf beslissen wat ze eten. Ze zullen eventueel wel proberen hen te motiveren om gezonde keuzes te maken maar zullen hen er niet toe dwingen.

Authoratieve ouders

Deze ouders leggen zoals autoritaire ouders regels op maar motiveren ze. Ze verwachten dat de kinderen het ouderlijke gezag volgen, maar moedigen hen tegelijkertijd aan een eigen mening te ontwikkelen. Ze gaan in discussie met hun kinderen en geven hen allerhande informatie mee. Ze oefenen controle uit op het gedrag van hun kinderen en de betrokkenheid is groot. Authoratieve ouders bepalen wat er allemaal op tafel komt. De kinderen mogen echter zelf bepalen wat en hoeveel ze ervan eten.

Nalatige ouders

Deze ouders oefenen geen controle uit en zijn niet betrokken bij hun kinderen. Vaak is er sprake van een emotionele breuk tussen ouders en kinderen. Een nalatige opvoedstijl gaat vaak gepaard met kansarmoede. Nalatige ouders hebben weinig impact op het gedrag van hun kinderen en zijn vaak ook niet bereid of in staat om het bij te sturen.

Advies pedagogen: authoratieve opvoedstijl voor een gezondere voedingsgewoonte

Pedagogen raden een authoratieve opvoedstijl aan. Deze opvoedstijl biedt het kind de meeste kansen om goede levensvaardigheden (lifeskills) te ontwikkelen. Zij behalen doorgaans betere studieresultaten. Er treedt minder risicogedrag, verslaving en depressie op. De kinderen houden er doorgaans gezondere voedingsgewoonten op na en kampen minder met gewichtsproblemen.

De autoritaire opvoedstijl brengt kinderen onvoldoende vaardigheden bij om later zelf goed afgewogen keuzes te maken. Verplichten, verbieden, straffen en belonen met eten zijn situaties die bij een autoritaire opvoedstijl vaak voorkomen en een negatief effect kunnen hebben op de eigen gewichtscontrole. Een tekort aan regels houdt eveneens risico’s in. De kans bestaat dat deze kinderen er evenmin in slagen zichzelf regels op te leggen voor hun eigen eetgedrag en dat ze ter zake zeer nonchalant worden.

In de authoratieve opvoedstijl worden regels opgelegd die aan het kind worden uitgelegd. Door de hoge mate van de betrokkenheid van de ouders houden de opgelegde regels bovendien rekening met de eigenheid, de smaak en de voorkeur van de kinderen zodat er een grote kans bestaat dat de kinderen zich deze regels later ook eigen zullen maken. Kinderen leren zo goede keuzes te maken en op een correcte manier om te gaan met het overaanbod aan voedsel.

Een nalatige opvoedstijl houdt het meeste risico in op ongezonde voedingsgewoonten en overgewicht.

Bron: NICE, Nutrition Information Centre