Ouders hebben meeste invloed op eetgewoonten kinderen

0
1508

Onze voedingsgewoonten worden voor een groot deel mede bepaald door onze ervaringen in onze kindertijd en de opvoeding die we hebben meekregen. Daarom is het belangrijk om kinderen vanaf het prille begin gezonde eetgewoonten bij te brengen. Jong geleerd is oud gedaan. Ouders dragen hierbij een grote verantwoordelijkheid. Zij moeten als eersten proberen hun kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren. Goede voedings- en leefgewoonten moeten van bij de start deel uitmaken van de opvoeding. Een gezonde leefstijl is niet alleen belangrijk voor kinderen die reeds kampen met overgewicht. Ook kinderen met een normaal gewicht hebben baat bij een gezonde voeding en voldoende beweging.

Onze voedingsgewoonten worden voor een groot deel mede bepaald door onze ervaringen in onze kindertijd en de opvoeding die we hebben meekregen.

Daarom is het belangrijk om kinderen vanaf het prille begin gezonde eetgewoonten bij te brengen. Jong geleerd is oud gedaan. Ouders dragen hierbij een grote verantwoordelijkheid. Zij moeten als eersten proberen hun kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren. Goede voedings- en leefgewoonten moeten van bij de start deel uitmaken van de opvoeding. Een gezonde leefstijl is niet alleen belangrijk voor kinderen die reeds kampen met overgewicht. Ook kinderen met een normaal gewicht hebben baat bij een gezonde voeding en voldoende beweging.

Ouders hebben meeste invloed op eetgewoonten kinderen
Vaak wordt de school als de ideale setting beschouwd om kinderen te informeren over gezonde voeding. Men hoopt dat deze kennis hun eetgedrag in positieve zin zal beïnvloeden. Acties op school blijken inderdaad effectief om gezonde eetgewoonten te promoten. Maar weten is nog niet eten. Voedingseducatie is alleen dus niet voldoende.

Recent onderzoek toont aan dat de ouders wellicht toch de meeste invloed hebben op de eetgewoonten van hun kinderen. Er is een direct verband tussen het consumptiegedrag van de ouders en dat van de kinderen, vooral voor wat betreft de vet- en energie-inname. Het gebruik van bepaalde voedingsmiddelen door de ouders heeft, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, meer invloed op het consumptiegedrag van de kinderen dan het gebruik door leeftijdsgenoten. Dat blijkt bijvoorbeeld het geval voor het gebruik van frisdranken.

Een pan-Europese studie peilde naar de kijk van kinderen tussen 8 en 15 jaar op voeding en gezondheid: 67 % noemde de ouders als de belangrijkste bron van voedingsinformatie. De school en de leerkrachten kwamen pas op de tweede plaats met respectievelijk 41 en 34 %. Een Franse studie bij kinderen tussen 9 en 11 jaar bevestigt deze resultaten: 78 % noemde de ouders en 39 % de leerkrachten.

Ouders, vooral laaggeschoolden, hebben vaak onvoldoende kennis over de nutritionele behoeften van hun kinderen. Zij missen dikwijls de vaardigheden om evenwichtige en gevarieerde maaltijden samen te stellen en te bereiden. Ouders zijn uiteindelijk wel de bepalende factor in de opvoeding van de kinderen inzake voeding en gezondheid. Ze hebben direct invloed op de voedingsgewoonten van alle gezinsleden en bijgevolg ook op hun risico op overgewicht en andere welvaartsziekten voor de lange termijn.

Bron: NICE, Nutrition Information Centre