Een bore-out: verveling op je werk

0
1846

Een bore-out is de tegenhanger van de burn-out. Mensen die lijden aan een burn-out zijn uitgeput door overbelasting. Mensen die te kampen hebben met een bore-out hebben juist last van onderbelasting.

Wie een burn-out heeft voelt zich uitgeblust en gestresst van te veel werk. Mensen met een bore-out hebben ook last van stress, maar dan van het nietsdoen. Beiden voelen zich prikkelbaar, apathisch, lamgeslagen en soms zelfs depressief.

Acceptatie
Veel mensen zitten vast in hun baan. Ze accepteren verveling en lamlendigheid in ruil voor het hebben van zekerheid. Bovendien is het moeilijk om afstand te doen van de veilige omgeving als het salaris, de voorwaarden en de collega’s leuk zijn. En doordat een bore-out vaak nog niet geaccepteerd wordt, proberen veel mensen hun verveling te verhullen. Om de indruk te wekken dat ze druk bezig zijn, gaan de verveelde werknemers op zoek naar alternatieve bezigheden. Het digitale kantoor biedt hiervoor voldoende mogelijkheden: online de krant lezen, je privémail checken, privézaken regelen.

Oorzaken
Een bore-out kan ontstaan doordat een werknemer na verloop van tijd uit zijn baan groeit. Door de toegenomen ervaring en kennis heeft de medewerker geen uitdaging meer en verveelt zich. Het werk wordt als saai ervaren en de werknemer voelt zich niet meer uitgedaagd. Maar niet alleen onderbelasting en verveling, ook desinteresse kunnen leiden tot een bore-out. Wie zich permanent niet voelt uitgedaagd, gaat zich vervelen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij mensen die structureel onder hun niveau werken. Wie zich continu verveelt, verliest op den duur de interesse voor het werk.

Tips
Probeer eens het gesprek aan te gaan met je baas. Noem de aspecten van je werk die je leuk vindt en die je goed afgaan en vraag of daar meer van te doen is. Wie weet kun je een aanvullende cursus volgen om zo je huidige werk uit te diepen en interessanter te maken. Begin met kleine veranderingen aan te brengen en blijf tegelijkertijd in gesprek met je leidinggevende.

Ook de situatie met collega’s bespreken wil nog wel eens helpen. Wellicht ligt de oorzaak voor de verveling in de manier waarop het werk georganiseerd is en kampen meer mensen met hetzelfde probleem.

Nieuwe activiteiten opzoeken in je privéleven kan je helpen om weer in beweging te komen. De energie die dit oplevert, kun je weer gebruiken om de situatie op het werk te veranderen. Als je na het werk niet verder komt dan de bank en de televisie, vraag dan een goede vriend of vriendin om met je mee te gaan. Een stok achter de deur werkt altijd beter dan een afspraak met jezelf.

Laat je inspireren. Ga praten met mensen die goede ideeën hebben, ga naar seminars, trainingen en lees inspirerende boeken.

Blijf leren. Telkens als je iets nieuws leert, word je geprikkeld om ermee aan de slag te gaan.

Als na alle inspanningen blijkt dat je huidige baan geen ruimte biedt voor veranderingen, wordt het tijd om op zoek te gaan naar een andere baan. Schroom niet om bij een sollicitatie echt goed door te vragen naar de inhoud van de functie en de taken.