Overwerken slecht voor gezondheid

0
2608

Over het algemeen geeft werken mensen een zinvolle dagbesteding, het gevoel om erbij te horen en een bron van inkomen. Toch kan werken onder bepaalde omstandigheden ook zeer nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. Een van die factoren is overwerken.

Over het algemeen geeft werken mensen een zinvolle dagbesteding, het gevoel om erbij te horen en een bron van inkomen. Toch kan werken onder bepaalde omstandigheden ook zeer nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. Een van die factoren is overwerken.

Iedereen werkt wel eens een keertje over. Indien dit vrijwillig gebeurt en je bovendien zelf controle hebt over de werktijden en voldoende hersteltijd hebt, zul je hier niet of nauwelijks hinder van ondervinden. Anders wordt het wanneer je hier zelf weinig inspraak op hebt, de werkdruk hoog is en je onvoldoende herstelmogelijkheden hebt.

Europese Unie

Een onderzoek onder werknemers in de Europese Unie leert dat overwerken vaak voorkomt. Eén op de vijf werknemers werkt in de EU gemiddeld 44 uur per week. In Japan is het allemaal nog een tikkeltje erger. Werkweken van ruim 60 uur zijn hier niet ongebruikelijk. Deze extreme vorm van overwerken brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee en kan zelfs de dood tot gevolg hebben.

Nederland

In Nederland voerde de ING een onderzoek uit waaruit bleek dat er in het afgelopen jaar sprake is geweest van een daling van het aantal collega’s, maar een toename in de werkdruk en overwerk. Overwerken lijkt tegenwoordig meer regel dan uitzondering. Zeven op de tien deelnemers vertelde maandelijks over te werken. Een kwart van de respondenten maakt zelfs meer dan twintig overuren per maand. Ook gaven de respondenten aan dat de werkdruk is gestegen.

Gezondheid

Of overwerk nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid hangt niet alleen af van het aantal uren, maar ook van het soort overwerk en de omstandigheden waaronder men werkt. Als overwerk niet vrijwillig is en niet met tijd of geld wordt gecompenseerd, vormt het een risico. Verder bestaat de kans op gezondheidsklachten wanneer er sprake is van een hoge werkdruk, weinig autonomie en onvoldoende herstelmogelijkheden. Arbeidspsychologe Debby Beckers pleit ervoor werknemers controle te geven over hun werktijden, omdat zo gezondheidsproblemen als gevolg van overwerk veelal voorkomen kunnen worden.

Gunstige arbeidsomstandigheden

Gunstige arbeidsomstandigheden kunnen deels voorkomen dat mensen door hun werk ziek worden. Arbeidsomstandigheden die een gunstige invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van de werknemers zijn bijvoorbeeld een schone en prettig ingerichte werkplek, die ergonomisch verantwoord is. Ook daglicht en uizicht uit een raam naar buiten wordt als zeer positief ervaren. Ook zijn goede verhoudingen met leidinggevenden en collega’s, duidelijke werkafspraken, goed georganiseerde werkprocessen en een duidelijke communicatie onmisbaar.