Bloedgroepdieet voor afvallen op basis van je bloedgroep

1
1553
atkins dieet

Het bloedgroepdieet is een voedingsstrategie die is gebaseerd op de bloedgroep. Voor elk van de vier bloedgroepen zijn er voedingsmiddelen die heilzaam of neutraal zijn en er is voeding die je beter kan mijden.

Het basisidee van het bloedgroepdieet is simpel: probeer de voedingstoffen te mijden die onverenigbaar zijn met de bloedgroep en eet juist wel wat goed past bij de bloedgroep. Er zijn dus geen ‘goede’ of ‘foute’ voedingsmiddelen, wat ‘goed’ of ‘fout’ is wordt bepaald door de bloedgroep.

Het bloedgroepdieet, of beter: het eten volgens de bloedgroep, is een voedingsstrategie die is gebaseerd op de bloedgroep. Voor elk van de vier bloedgroepen zijn er voedingsmiddelen die heilzaam of neutraal zijn en er is voeding die je beter kan mijden.

Het basisidee van het bloedgroepdieet is simpel: probeer de voedingstoffen te mijden die onverenigbaar zijn met de bloedgroep en eet juist wel wat goed past bij de bloedgroep. Er zijn dus geen ‘goede’ of ‘foute’ voedingsmiddelen, wat ‘goed’ of ‘fout’ is wordt bepaald door de bloedgroep.

Het bloedgroepdieet borduurt voort op een aantal feiten. Ten eerste de constatering dat sommigen mensen op een bepaald dieet gunstig reageren en andere mensen juist helemaal niet. Dat heeft in de eerste plaats betrekking op de afweerreacties die bepaalde voedingsmiddelen bij een bepaalde bloedgroep kunnen opwekken.

Voeding heeft natuurlijk ook nog andere aspecten en die zijn óók meegenomen in het oordeel over een bepaald voedingsmiddel. Op welke factoren heeft dat betrekking? Bijvoorbeeld op het verband tussen bloedgroepen en ziekten. Bepaalde ziekten komen vaker voor bij de ene bloedgroep dan bij de andere. Een ander voorbeeld is de gevoeligheid voor schimmels bij bloedgroep O. Bepaalde meloenen hebben vaak schimmels; dat is de reden dat het eten van deze meloenen wordt afgeraden voor deze bloedgroep.

Daarnaast zijn er algemene richtlijnen over gezonde voeding. Zo is bijvoorbeeld bekend dat vet niet gezond is. Veel vet leidt tot de vorming van vrije radicalen, schadelijke deeltjes die een bedreiging vormen voor de gezondheid. Groenten en fruit leveren volop antioxidanten, juist de stoffen die vrije radicalen onschadelijk maken. Gebruik dus weinig vet en volop verse groenten die passen bij de doelgroep.

In sommige voedingsmiddelen zitten lectines die juist een zeer heilzame werking hebben. Een voorbeeld is de rol die ananas kan spelen voor bloedgroep B. In de ananas zit een enzym, bromelaïne, dat de spijsvertering bevordert.

Met al deze aspecten is rekening gehouden bij het opstellen van een oordeel voor elke bloedgroep over elk afzonderlijk voedingsmiddel.

Samengevat:

Een product is heilzaam:
– als het bij die bloedgroep niet leidt tot samenklontering van bloedcellen;
– als het geen aminosuikers bevat waar de antistof die bij de bloedgroep hoort op reageert;
– als het bescherming geeft tegen ziekten waarvan bekend is dat ze bij die bloedgroep vaak voorkomen;
– als het een enzym bevat wat bewezen positief reageert met het antigen van die bloedgroep;
– als het de spijsvertering ondersteunt

Een voedingsmiddel kan beter worden gemeden:
– als het een lectine bevat die slecht met de bloedgroep reageert;
– als het een andere eigenschap heeft die slecht met de bloedgroep reageert
– als het effect op de zuurgraad zodanig is dat de vertering van je voeding wordt bemoeilijkt;
– als er een grote kans is op de aanwezigheid van parasieten of schimmels.

De producten die neutraal zijn hebben geen positieve als negatieve werking Dat is gewoon voedsel.

Het bloedgroepdieet en afvallen
Veel mensen kampen met gewichtsproblemen en zijn vooral benieuwd of een nieuw dieet hen helpt overgewicht kwijt te raken. Veel voedingsstrategieën zijn daar ook op gericht. Bij het bloedgroepdieet ligt het anders; gewichtsbeheersing is zeker niet het eerste doel. Maar omdat de bloedgroep ook de effectiviteit van de spijsvertering bepaalt, heeft het volgen van het bloegroepdieet een normalisering van de stofwisseling tot gevolg.

In de praktijk valt op dat vooral de mensen met fors overgewicht enthousiast zijn over het gewichtsverlies. Bij mensen met een normaal gewicht treedt echter geen ongewenste gewichtsvermindering op.

Het bloedgroepdieet wijkt af van andere dieeten. Omdat het de bloedgroepen als uitgangspunten neemt, wordt meer recht gedaan aan de onderlinge verschillen tussen mensen. Het gaat uit van het gegeven dat er een verband is tussen voeding en het afweersysteem en het is heel inspirerend dat deze methode voedingsmiddelen kent die juist goed en zelfs heilzaam zijn.

Uit een pilot study blijkt dat in 90% van de gevallen mensen hebben aangegeven dat hun bevindingen klopten met wat het bloedgroepdieet beoogt, namelijk: dat de voeding beter bekwam, dat men fitter werd, dat de spijsvertering en de stoelgang verbeterden en dat het gewicht normaliseerde. In het algemeen had men het gevoel dat de producten die zijn toegestaan ook beter pasten bij hun eigen gevoel over voedingsmiddelen, dan de producten die vermeden moeten worden.

De overige 10% bleek niet geheel overen te komen. Bij nader onderzoek bleek dat terug te voeren op zeer persoonlijke omstandigheden. In elk geval was een meerderheid enthousiast over het eten volgens de bloedgroep.

Hoe precies moet je het bloedgroepdieet volgen?
Dat hangt een beetje van de situatie af. Het is een kwestie van balans. Wie zich goed voelt, weinig stress heeft, gezond eet en aan lichaamsbeweging doet, zal zich wat meer kunnen permitteren dan iemand die ziek is. Wie in eerste instantie wil afvallen, zal het dieet wat meer precies moeten volgen om resultaat te krijgen.

Hoe lang moet je het dieet volgen?
Daar moet iedereen voor zichzelf een keuze in maken. Uit de praktijk blijkt dat als men enige tijd volgens deze adviezen eet, er een tegenzin ontstaat tegen de producten die vermeden moeten worden.

Hoe lang duurt het voor je resultaat merkt?
Dat hangt af van de uitgangssituatie. Sommige mensen merken binnen twee weken dat ze zich fitter gaan voelen. Bij anderen kan het wel zes maanden duren voordat er resultaat is. Voor afvallen geldt het zelfde: sommigen vallen na zo’n twee weken al af terwijl dat bij anderen pas na twee tot zes maanden gebeurt. Dat is afhankelijk van het hormonale evenwicht.

Wat is de beste manier om te beginnen met het bloedgroepdieet?
Er is geen ‘beste’ manier, er zijn verschillende manieren en iedereen moet voor zichzelf kiezen wat het beste past. De uitersten zijn: er meteen voor de volle honderd procent tegenaan gaan of eerst opmaken wat er eventueel nog aan eetvoorraad is en langzamerhand overstappen op de producten die heilzaam of neutraal zijn.

Als je wilt afvallen, moet je dan toch nog calorieen tellen?
Nee. Het bloedgroepdieet is niet bedoeld om af te vallen. Maar omdat de bloedgroep ook de effectiviteit van de spijsvertering bepaalt, heeft het volgen van het bloedgroepdieet een normalisering van de stofwisseling tot gevolg. Daardoro vallen mensen met overgewicht sneller af.

Bron: Het bloedgroep dieet, Carel Hoffman

1 REACTIE