Alcohol heeft negatieve invloed op groei kind

0
3006

Alcohol mag een genotsmiddel zijn, voor kinderen is het in de eerste plaats een giftige stof. Hun lichaam is immers nog in de groei en die groei wordt door alcohol op een zeer negatieve wijze beïnvloed. Dat geldt met name voor de hersenen, die zicht tot het 24e jaar ontwikkelen.

Zo kan alcohol bij kinderen een verstorende werking hebben op het cognitief leren (leren, motoriek en co├Ârdinatie). Daarbij kunnen met name delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het geheugen en voor het plannen van taken minder goed gaan functioneren. En daardoor kunnen dan weer aandacht- en concentratieproblemen ontstaan.

Ook kan alcoholgebruik leiden tot blijvende gedragsveranderingen, zoals een verminderende impulscontrole. Daarbij remt alcohol de botonwikkeling en de ontwikkeling van de sexualiteit, omdat het de balans tussen hormonen verstoort. Alcohol verlaagt namelijk de hoeveelheden hormoon en groeihormoon.

Rol van de opvoeding in het alcoholgebruik door kinderen

Uit onderzoek blijkt dat ouders die regels stellen aan alcoholgebruik, sterke invloed hebben op het drinkgedrag van hun kinderen. Hoe meer er verboden wordt, hoe minder jongeren drinken. Dit geldt vooral in de fase dat jongeren nog niet of nauwelijks alcohol drinken. Als ze eenmaal begonnen zijn met regelmatig gebruik, hebben regels nog maar weinig invloed.

Wanneer je met je kind praat over alcohol, focus dan op de kwaliteit van de gesprekken en niet op de kwantiteit. Teveel erover praten heeft juist een averechts effect. Het devies is dan ook: houdt het bij een aantal constructieve gesprekken.

Onderzoek van het Trimbos instituut toont aan dat een tolerante houding van de ouders veel invloed heeft op het drinkgedrag van jongeren. Ouders die toestaan dat hun kind alcohol drinkt (of er niets van zeggen) maken dat het nog meer gaat drinken.

Het advies van deskundigen is dat het uiteindelijk toch het beste is om alcohol te verbieden, in ieder geval tot het zestiende levensjaar. Kinderen van ouders die duidelijke regels stellen ten aanzien van alcoholgebruik, drinken namelijk minder. Neem de tijd voor een goed gesprek met je kind om het verbod uit te leggen. Breng het niet als een preek, maar luister ook wat je kind te zeggen heeft over alcohol. Toon begrip voor zijn situatie. Vertel wat jij wilt en waarom. Gebruik argumenten die betrekking hebben op ‘nu’ en niet op ‘later’. Je kan ook naar de overheid verwijzen. Die wijst het gebruik onder 16 jaar af.

Wanneer je kind al alcohol gebruikt, probeer het dan in de perken te houden. Ook hier geldt dat praten de beste optie is. Maak afspraken in samenspraak met je kind en handhaaf die. Bedenk ook welke sancties er op overtreding van de regels staan.

Bron: j/m Voor Ouders