Stress: verschil tussen mannen en vrouwen

0
1426

Stress! Iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. Toch zit er duidelijk verschil in de manier waarop mannen en vrouwen omgaan met stress.

Mannen hebben over het algemeen de voorkeur voor de probleemgerichte, actieve aanpak van stress, terwijl vrouwen relatief meer gebruik maken van allerlei emotiegerichte vormen van omgaan met stress. Dit blijkt uit onderzoek van de Tilburgse onderzoekers Vingerhoets en Van Heck.

Mannen blijken vaker over te gaan tot een rationele aanpak en ze hebben de neiging de problemen van een positieve kant te bekijken. Vrouwen blijken zich juist meer over te geven aan zelfverwijten en aan het uiten van emoties. Ze zoeken ook vaker steun bij hun omgeving dan mannen.

Bron: Ret tegen stress, Jan Verhulst